Покачването на цените на жилища в София може и да приключва, поне засега. Въпреки, че е символичен, все пак се отбелязва спад от 0,1% в столицата през четвъртото тримесечие на 2023 година, спрямо предходното тримесечие. При съществувашите жилища той е 0,2%, а при новите жилища не се наблюдава промяна на цените. 

На национално ниво пък жилищата отчитат ценови ръст от 1,2%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. На годишна база увеличението е по-сериозно. През четвъртото тримесечие на 2023 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 10,1% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.

Едно от обясненията за лекия спад на цените може търсим в цифрите за броя на сделките в София. Според последните данни на Агенцията по вписвания има годишен спад от 6.3% през 2023 година.

В София се строят повече, но по-тесни жилища

В София се строят повече, но по-тесни жилища

Сделките с имоти в столицата обърнаха тенденцията на спад

Според експерти от сектора на недвижимите имоти обаче големи корекциите на цените не се очакват. Може да има спадове, но те ще са за по-неатрактивни жилища.

За четвъртото тримесечие на 2023 година период е регистрирано увеличение от 8,2% на цените на жилищата в Стара Загора. Това е и най-големият ръст от шестте града в България с население от 120 000 жители, за които НСИ предоставя данни.

Интересно за жилищния пазар в града е, че цените на съществуващите имоти се вдигат повече от тези на новите жилища. Цените на "старите" имоти са се вдигнали с 8,9 на сто, докато на новото строителство с 6,7 на сто.

Стара Загора е следван от градовете Бургас с ръст от 6,3% и Варна с 1,7%.

В Бургас отново има разминаване в цените на старо и ново строителство, като тези на съществуващите жилища се вдигат с 10,6%, докато цените на новите жилища дори отчитат спад от 3,45 през последното тримесечие на миналата година.

Къде в Европа пазарът на имоти ще се възстанови през 2024 година?

Къде в Европа пазарът на имоти ще се възстанови през 2024 година?

Ръстът на заплатите изпреварва инфлацията и повече хора могат да си позволят да купуват

Освен в София, намаление е регистрирано в град Пловдив от -0,5%.

В града се регистрира обратната тенденция на наблюдаваното в Стара Загора и Бургас. Там цените на новите жилища падат с 4,9%, докато тези на съществуващите имоти се вдигат с 4,1 на сто за посочения период.

По-тесни жилища

Според статистика на НСИ за въведените в експлоатация жилищни сгради през последното тримесечие на 2023 година, публикувана миналата седмица, новопостроените жилища в София са все по-тесни.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 123.6 кв. м през четвъртото тримесечие на 2022 г. на 120.7 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Според данните на националната статистика най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите столицата - 267 сгради с 1 823 жилища, следвана от Пловдив - 230 сгради с 636 жилища, и Варна - 174 сгради с 1 390 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (40,2%), следват тези с три стаи (36,5%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 3,8 на сто.