В София се сторят все повече, но по-тесни жилища. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за въведените в експлоатация жилищни сгради през последното тримесечие на 2023 година. 

През последните три месеца на изминалата година в експлоатация са въведени 267 сгради, а новопостроени жилища в тях са били 1 823. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите са с 5 повече, или с 1.9%, а жилищата в тях нарастват с 321, или с 21.4 на сто. 

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 123.6 кв. м през четвъртото тримесечие на 2022 г. на 120.7 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област София (столица) през четвъртото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 98.1%, с тухлена - 0.8% и с друга - 1.1 на сто.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 267 сгради с 1 823 жилища, Пловдив - 230 сгради с 636 жилища, и Варна - 174 сгради с 1 390 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (40.2%), следват тези с три стаи (36.5%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 3.8 на сто.

За година в София покупките на имоти на абсолютна стойност над €600 000 растат с 50%

За година в София покупките на имоти на абсолютна стойност над €600 000 растат с 50%

Интересът към новото строителство е актуална тенденция и на пазара на висок клас жилищни имоти

Сделките с имоти в столицата

В края на изминалата година сделките с имоти в София обърнаха тенденцията на спад, наблюдавана през по-голямата част от 2023 г., но останаха сравнително по-малко от регистрираните през 2022 година.

Снимка 658350

Източник: iStock Images

При цените на имотите има по-скоро задържане на ръста от миналите две години. Като средната цена на имотите за третото тримесечие на 2023 г. е била 1550 евро за кв.м. При средна обща цена на закупените имоти от 137 000 евро.

На този фон лихвите по жилищните кредити все още са на много ниски нива и има налично банково финансиране. Въпреки това около половината от сделките в столицата се сключват в брой. За сравнение в големите европейски държави, като Германия например процентът на сделките с имоти, които се финансират с кредит е около 90 на сто.

Кой купува имоти в София? От спекуланти, удвояващи инвестицията си до търсещи убежище на парите си

Кой купува имоти в София? От спекуланти, удвояващи инвестицията си до търсещи убежище на парите си

100% печалба от имоти "на зелено" само за 6 месеца