Дружеството за специална инвестиционна цел „Софарма Имоти" АДСИЦ е закупило още 13 аптеки в София с обща застроена площ в размер малко над 1838 кв. м.

Обектите ще бъдат отдадени под наем, съобщиха от компанията.

Придобиванията са в резултат на изпълнение на инвестиционната програма на „Софарма Имоти" АДСИЦ, според която дружеството планира да закупи минимум 80 търговски обекта на територията на страната и главно в София, Варна, Бургас, Русе и други големи градове с цел отдаване под наем.

Общата стойност на проектите, които дружеството планира да реализира за 2006 и 2007 г. (без да се включват разходите по възнаграждение на агенциите за недвижими имоти, нотариалните такси и разходите за реклама) възлиза на 9.8 млн. евро.

Припомняме, че в края на миналата година и началото на тази дружеството придоби още 12 аптеки в София и по една във Враца, Попово, Гоце Делчев, Благоевград и Банско, с което общия брой притежавани аптеки достигна 30.