Ефектът от пандемията и последвалата тенденция за работа от вкъщи върху офис пазара в София вече е видим. По данни на MBL свободните офис помощения в стлицата от клас А и Б растат с 25 хил. кв. м само през последните три месеца на 2020 г. и достигат общо 260 хил. кв. м.

В резултат делът на свободните плщи продължава постепенно да расте и в края на 2020 г. достига 11,7%, в сравнение с 10,8% през третото тримесечие и 9,8% за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Очаквано, нетното усвояване на площи през 2020 г. бележи рекордно дъно — едва 8,5 хил. кв. м. През четвъртото тримесечие на 2020 г. се отчита нетно усвояване от 9,5 хил. кв. м — в сравнение с 36,2 хил. кв. м. през същия период на 2019 г.

"Очакванията ни от предишното тримесечие се осъществиха — новонаетите площи през 2020 са по-малко от 65% от обема през 2019-т, аили 70 хил. кв. м, с което търсенето отбелязва най-слабия си резултат от финансовата криза насам", коментират от MBL.

Средните наеми при клас А варират между 12 и 14 евро на кв.м., с някои леки изключения, което бележи лек спад от установните 15 евро на кв. м. по-рано. При клас Б цените са между 8 и 11 евро на кв.м.

"Имайки предвид, че нивата на свободните офис площи отбелязват петгодишен връх, в комбинация с намалената наемна активност в момента, както и обема на сгради в процес на строеж, очакваме повишаване на нивата на свободни площи и натиск върху наемните нивата през 2021 г. както за клас А, така и за клас Б офис площи", казват още от MBL.

В края на 2020 обемът на съществуващите площи в клас А офис сгради достигна 2,218 млн., като нововъведените площи през последното тримесечие възлизат на 35 хил. кв.м. В резултат общият брой на нововъведените площи през 2020 достигна 66 хил. кв.м., което е 3 пъти по-малко от миналата година.

Площите в процес на строителство са около 370 хил. кв.м, от които 220 хил. кв. м трябва да бъдат въведени в експлоатация до края на 2021, а останалите се очаква да бъдат завършени през 2022. "Поради пазарната ситуация, на този етап не очакваме започването на строителстово на нови офис сгради", посочват още от MBL.