Морската ни столица Варна изпревари Пловдив по въведени в експлоатация нови жилища през първото тримесечие на 2023-та година. Новопостроените жилища за периода са в областта са 672, а новите сгради 135. Бургаска област следва по петите Варна с 525 нови жилища за периода и 141 нови сгради. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение в област Пловдив са отчетени само 396 нови жилища в 175 нови сгради.

Както обикновено столична област води по брой нови въведени в експлоатация жилища - за първото тримесечие те са 1430 в 120 нови жилищни сгради. Общият броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в страната през първото тримесечие на 2023 г. е 1 289, а новопостроените жилища в тях са 4 427 броя. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 18 повече, или с 1,4%, а жилищата в тях намаляват със 153, или с 3,3%

Благоевград също се отличава в статистиката. И тази област изпревари Пловдив по отношение на въведените в експлоатация жилища, като за периода те са общо почти 500.

Както е видно от статистиката най-малко нови жилища за първото тримесечие има в най-бедния регион у нас, а именно Северозападния, където в някои области има само по 3 - Видин. В областите Плевен (19 жилища), Монтана (22 жилища) и Ловеч (17 жилища) също са в дъното по този показател.

Пловдив изпревари София по брой издадени разрешителни за строеж

Областта, в която ще изникнат най-много нови жилищни сгради не е София

Бум на строителството или охлаждане?

От новопостроените жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. най-много са тези със стоманобетонна конструкция са 77,9%, с тухлена - 19,6%, с друга - 2,2%. Панелките вече почти не се срещат в новото строителство - новите сгради с панелна конструкция са 0,3% от всички.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81%), следвани от жилищните кооперации (12,9%). В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, докато броят на жилищните кооперации и сградите от смесен тип намалява.

10-те най-популярни места на планетата за притежаване на жилища от супербогатите

10-те най-популярни места на планетата за притежаване на жилища от супербогатите

Доминират основно американски градове

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2023 г. е 470.2 хил. кв. м, или с 0,3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ намалява с 1,5% и достига 367 хил. кв. метра.

Най-големите новопостроени жилища се оказват в областите Търговище - 222,6 кв. м, и Габрово - 186 кв. м, а най-малки - в областите Благоевград - 76,5 кв. м. и Монтана - 78,9 кв. метра.