През изминалата година, въпреки трудностите и ограниченията заради пандемията, броят на сключените сделки през 2020 г. е сходен с този от 2019 г. Най продаваните типове имоти са къщи и апартаменти с 2 или 3 спални. Това става ясно от последния доклад на Colliers за пазара на жилищни площи във висок и средно висок сегмент в София.

Независимо от неблагоприятните ефекти от пандемията и прогнозите на някои представители на бранша за спад при цените, към момента остават стабилни. Средните им стойности при продажбите с включен ДДС и паркомясто са между 145 000 - 250 000 евро за апартаменти и 250 000 - 450 000 евро за къщи. 

И при наемите няма промяна. Те се задържат между 950 - 1 600 евро с ДДС на месец при апартаментите и започват от 2 000 евро при къщите. Разликата между офертната и покупната стойност варира в зависимост от това дали имотът е готов за използване или е в строеж. Средната отстъпка е в размер на 3%.

Предлагането през разглеждания период регистрира 1% ръст и достигна малко над 11 100 жилищни единици, като тези в активно строителство са 4 000.

Търсенето през 2020 г. във висок и средно висок сегмент жилища е основно с цел покупка на имот за собствени нужди (62%) спрямо имоти закупени с инвестиционна цел (38%). Независимо от достъпното банково кредитиране и ниските лихвени проценти, има значителен ръст в покупката на жилище със собствени средства- от 43% на 62% от общия брой сделки.

Нови тенденции и изисквания

Пандемията предизвиква и редица промени в поведението на участниците на пазара през разглеждания период. Наред с основните изисквания при избор на жилище като квартал, зелени площи, все по-голямо внимание се отделя на социалната инфраструктура, заобикалящата среда и възможностите за спорт и почивка на цялото семейство, както и на видовете услуги, включени в поддръжката на комплекса.

Разширява се значението на фактора функционално вътрешно разпределение - освен големината на помещенията, по-голяма тежест добиват в допълнителното пространство, което да се обособи за работа/кабинет, както и наличността на партерна тераса, двор, градина към имота.

В зависимост от продължителността на пандемията, се очертават два основни сценария на развитие на пазара през 2021 г. В по-благоприятният интересът към по-големи жилища с повече пространства и къщи в близост до София ще се запази, продажбите на имоти в процес на строителство ще продължат и цените ще останат стабилни.

В по-неблагоприятният сценарий купувачите на имоти на етап "в строеж" ще бъдат по-внимателни при оценка на предлаганите схеми на плащане. Предприемачите, целящи да реализират планирания обем продажби преди получаване на разрешение за ползване, ще бъдат по-гъвкави в ценовата си политика. Обемът на реализирани сделки "на зелено" ще намалее. Очаква се и преформатиране при свободните жилищни единици - част от тях ще бъдат обзаведени и ще доведат до по-голямо предлагане на наемни площи.