Не скандинавските държави, а Швейцария вече е най-добрата държава за пенсиониране. Страната измести предишният лидер Норвегия и застана пред нея и Исландия в класацията на специализираната в инвестиции компания Natixis 2018 Global Retirement Index.

В нея анализираните държави са подредени според четири различни групи фактори - здравеопазване, благополучие, качество на живот и финансова система. При първата се отчита продължителността на живота, както и разходите за здравеопазване. Във втората се разглеждат доходите на глава от населението, безработицата и други.

В третата група влизат качество на въздуха и на водата, околна среда, удовлетвореност и т.н. Последната група се отнася до икономически и финансови фактори, като инфлация, основни лихви, данъчна тежест, държавен дълг и други.

Според тях най-големият плюс на Швейцария е качеството на живот, конкретно по отношение на качеството на въздуха, както и на удовлетвореността на населението. Най-слабо се представя страната по отношение на доходите на глава от населението, както и при заетостта на пазара на труда.

Предишният лидер Норвегия се класира на 3-то място в изданието на изследването за 2018 година. След нея в топ 10 влизат още Швеция, Нова Зеландия, Австралия, Ирландия, Дания, Канада и Холандия.

Значително по-надолу се класира най-голямата европейска икономика - Германия, която е 13-та. Великобритания е на 17-то място, а Франция - на 21-во.

Доста по-добре от последните две се представя една от трите държави от Източна Европа в класацията - Чехия. Те е поставена на 15-та позиция. Останалите две са Словения и Словакия, които са съответно на 23-то и на 25-то място.

Снимка 377710

Източник: im.natixis.com