Сумата, която лицата внасят за така нареченото закупуване на осигурителен стаж е 140,58 лева за всеки недостигащ месец и остава без промяна в началото на 2023 година, съобщиха от Националния осигурителен онститут (НОИ). Тази сума няма отношение към увеличението на минималната работна заплата, а се изчислява като процент (19,8%) от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 г.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен в разпоредбите с удължено действие на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г., се запазва без промяна от началото на тази година - 710 лв.

Така до приемането на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остава 710 лв., съответно и сумата за закупуването на един месец осигурителен стаж е 140,58 лв. (19,8% от 710 лева).

Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са определени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), като вариантите за внасяне на необходимите вноски са два: за времето на обучение при завършено висше или полувисше образование, както и за периода на докторантура, или до 5 години при недостигащ стаж за пенсиониране по общия ред.

Броят на пенсионерите с начална дата на пенсията през първите 9 месеца на 2022 г., закупили си осигурителен стаж до 5 години, е 2679, като средният брой месеци недостигащ стаж на едно пенсионирано лице е 23,25. За цялата 2021 г., броят пенсионери с новоотпуснати пенсии, закупили осигурителен стаж до 5 години, е 3840, а средният недостигащ стаж е 22,18 месеца (близо 2 години). Това означава, че за миналата година средната сума дадена от (кандидат)пенсионер за закупуване на осигурителен стаж е била 3118 лева.