Националният осигурителен институт съобщи, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2016 г. е 793,92 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2015 г. до 30.11.2016 г. е 766,89 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.