Средствата за пенсии, похарчени през 2021 г. в целия Европейски съюз са общо над 1,88 трилиона евро. Тази огромна сума се равнява на 12,9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страните членки, съобщи вчера статистическата служба на ЕС.

Общата сума на плащанията за пенсии се е увеличила с 2,8% спрямо предходната година. Въпреки това, делът им спрямо БВП е намалял, тъй като през 2020 г. е бил 13,6%.

Същевременно, в различните страни от ЕС общият годишен размер на сумата за пенсии спрямо техния БВП се различава съществено, стигайки до 3 пъти по-висок относителен дял между страната с най-висок и най-нисък показател. А въпросната сума за пенсии зависи най-вече от броя на пенсионерите спрямо цялото население, колко са високи пенсиите, както и от БВП на съответната страна.

Страната в ЕС с най-висок относителен дял на плащанията за пенсии спрямо БВП през 2021 г. е Гърция - там пенсиите представляват 16,4% от БВП. Следващите държави по този показател са: Италия (16,3%), Австрия (15%) и Франция (14,9%).

От друга страна, страните от ЕС с най-ниско съотношение на пенсионните плащания спрямо БВП, са: Ирландия (4,5% от БВП), Малта (6,4%) и Унгария (7%), става ясно още от статистическите данни.

През 2021 г., 27,2% от цялото населението на ЕС е получавало пенсия. За масовия вид пенсия - "за старост", са отишли почти 80% от целия размер на пенсионните плащания, а за пенсиите "за инвалидност" - близо 8%.

Средствата за пенсии растат, а броят на получателите им намалява - колко е средната пенсия

Средствата за пенсии растат, а броят на получателите им намалява - колко е средната пенсия

Разчетите на НОИ