Google Pay е по-безопасен, по-сигурен за плащане, който помага на клиентите да избегнат физическото използване на карта, контакт с терминали и обмен на пари в брой - и използва сигурността на телефона за защита на всяка транзакция.

С Google Pay може да извършвате бързи и лесни безконтактни плащания в търговската мрежа, включително в Интернет, както и теглене на пари в брой от АТМ устройства, разполагащи с безконтактен NFC.

Как да използвате Google Pay?

Може да използвате Google Pay навсякъде, където се приемат безконтактни плащания, ако мобилното ви устройство поддържа NFC технология и тя е включена.

За да извършвате безконтактни плащания в търговски обекти, доближeте устройството до ПОС терминала. Плащането се осъществява автоматично с картата, зададена за основна в дигиталния портфейл.

За да изтеглите пари в брой от АТМ, снабден с безконтактен NFC модул, мобилното ви устройство трябва да е отключено и след доближаване до банкомата,въведете въведете вашия ПИН код на банковата карта.

Свалете Ibank Mobile и добавете своята Mastercard в Google Pay и се възползвайте от новите възможности за бързи, лесни и сигурни плащания с вашето Android устройство!

Детайлна информация за активиране на услугата Google Pay можете да намерите тук.