"Държавната консолидационна компания", в качеството й на орган, упражняващ правата на държавата в "Авионамс" АД, ще възложи на дъщерното си публично предприятие изграждането на базови национални способности за поддръжка на изтребители F-16 блок 70. Това гласи решение на Министерския съвет.

Предвидено е подписване на споразумение между "Авионамс" АД и Lockheed Martin Global INC, относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70. Също така е предвидено привеждане на съществуващите мощности и инфраструктура на "Авионамс" АД в съответствие с изискванията на Lockheed Martin Global INC, доставка и инсталиране в "Авионамс" АД на предоставеното от Lockheed Martin Global INC безвъзмездно оборудване, инструменти, запасни части, образци и средства за обучение, както и набиране и обучение на персонал.

Производството на изтребителите F-16 за България започва тази година

Производството на изтребителите F-16 за България започва тази година

Lockheed Martin произвежда по 4 самолета на месец

Решението е във връзка с изпълнението на подписаното през 2019 година Рамково споразумение между Министерството на икономиката на България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70. Споразумението предвижда "Lockheed Martin Global" INC да определи български дружества, които отговарят на изискванията и са в състояние да изпълнят проектите, касаещи създаването на базови способности за извършването на ремонт и дейности по поддръжка на системи, свързани с експлоатацията на новите изтребители. След извършено проучване от производителя е установено, че държавното предприятие "Авионамс" АД отговаря на условията и може да изпълнява дейности, предвидени в Програмата за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, се отбелязва в решението на МС.

Парламентът одобри сделката за втората партида изтребители F-16 за близо $1,3 милиарда

Парламентът одобри сделката за втората партида изтребители F-16 за близо $1,3 милиарда

Сумата ще се плаща разсрочена в рамките на 10 години

Изграждането на базови национални способности за поддръжка на изтребител F-16 блок 70 на територията на страната ни ще позволи България да осъществява собствена, независима и неопосредствана от втора страна логистична поддръжка и експлоатация през целия дълъг жизнен цикъл на придобиваната отбранителна техника, основаваща се на собствена технологична база. По този начин се постига по-голяма независимост, бързина на действие и по-висока ефективност, в сравнение с евентуалното транспортиране на техниката в друга държава, и се гарантира сигурност на доставките.

Авионамс е един от най-големите заводи за капитален ремонт и обслужване на летателна техника в Европа. Към настоящия момент завода е съсредоточил своите усилия в ремонта на вертолетна техника и предлага пълен набор от услуги по ремонта и модернизацията на хеликоптери Ми-8, Ми-17 и техните модификации с военно и гражданско предназначение, както и на хеликоптери тип Ми-24.