Хранене, пътуване, отопление или охлаждане на дома... Какъв е въглеродният отпечатък от тези ежедневни дейности и как можем да живеем по по-благоприятен за околната среда начин?

Когато караш автомобил, купуваш си обувки или готвиш, ти допринасяш за емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове в атмосферата. Това е твоят въглероден отпечатък. Много държави, институции и предприятия се стремят да намалят своите емисии, а ЕС дори постави цел за "неутралност по отношение на климата" до 2050 г. Всеки от нас може да изчисли въглеродния си отпечатък и да го намали. 

Какво представлява въглеродният отпечатък?

Парниковите газове се дължат на производството и потреблението на стоки и услуги. Въглеродният отпечатък е понятие, използвано за количествено определяне на въздействието на дадена дейност, човек или държава върху изменението на климата.

Колко въглероден диоксид се отделя при производството на твоята тениска, храна или телефон? Количеството зависи от начина на производство и потребление. Ако вземем за пример транспорта, при пътуването със самолет се отделят 285 g въглероден диоксид на километър, в сравнение със 104 g за автомобил и 14 g за влак. Същото се отнася и за вида месо или риба, който се консумира, или за дрехите, които се купуват.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Все по-голям брой приложения, интернет калкулатори обещават да помогнат на потребителите да проследяват и в някои случаи да компенсират въглеродните емисии от всичко - от ежедневните им пътувания до техните планове за ваканции и навиците за онлайн пазаруване. Точно както много хора използват дигитални инструменти за проследяване на домашните си бюджети, тези нови инструменти могат да им помогнат да измерят "цената" на тяхното потребителско поведение.

Защо е важно да редуцираме въглеродния си отпечатък?

Седем милиарда души по света потребяват различни количества от ресурсите на планетата. Според прогнозите на ООН световното население може да достигне 9,7 милиарда души до 2050 г. и над 11 милиарда души до 2100 г. Нарастването на населението води до увеличаване на емисиите и изчерпване на ресурсите на планетата.

Повишаването на емисиите на парникови газове оказва пряко въздействие върху глобалното затопляне. То ускорява изменението на климата с катастрофални последици за нашата планета. Всички ние можем да допринесем за борбата с глобалното затопляне.

Как да ограничим въглеродния си отпечатък?

Изчисляването на личния въглероден отпечатък може да ни помогне да ограничим въздействието на своето потребление върху околната среда. 

Малки промени могат да доведат до голяма разлика в дългосрочен план, например когато става въпрос за транспорт, храна, дрехи, отпадъци и т.н. Ето някои съвети:

Лошият ефект върху околната среда, който всеки един от нас оказва може да бъде редуциран като се консумират местни и сезонни продукти, тъй като те се транспортират за далеч по-кратко време. Според анализите е важно да се ограничи и консумацията на месо, особено на говеждо месо и да се купува риба от т.нар. устойчив риболов.

Избягването на продукти с прекомерни пластмасови опаковки и използването на торби за многократна употреба също би било от полза за околната среда.

Що се касае до облеклото е добре да подбираме дрехи, произведени по отговорен начин, напр. дрехи от рециклирани материали или с екомаркировка.

Първата ESG магистратура дава отговор на въпроса "Как?"

Първата ESG магистратура дава отговор на въпроса "Как?"

Първата част от приема в магистърската програма е по документи, а следващият компонент е събеседване

Ако предпочетем да отидем на работа с обществения транспорт или пък да пътуваме до морето с влак ще бъдем много по-малко вредни за природата.

Въглеродния ни отпечатък би намалял също, ако направим малки промени у дома, например да намалим отоплението на дома си с 1°, като си взимаме по-кратки душове, а също и ако спираме водата, докато си мием зъбите или пък чиниите. 

Природата би ни била благодарна и ако си създадем навик да изключваме електронното си оборудване от контакта и да не оставяме телефоните си да се зареждат, след като батериите им вече са заредени, а също и ако избираме енергийно ефективни продукти от клас "А". Като цяло обаче най-важното нещо, което всеки от нас може да направи е да ограничи и рециклира отпадъците си.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.