Добре известно е, че пътят към по-устойчиво и осъзнато общество започва от образованието. Когато то е провеждано правилно - хората се учат не само на науката за изменението на климата и причините, поради които трябва да бъдат предприети действия, но също така се ангажират, овластяват и насърчават да водят по-екологичен начин на живот във всеки един аспект. В този контекст главна роля се очаква да изиграе обучението по отговорно и устойчиво управление, по-известно като "ESG".

Когато говорим за ESG засягаме теми като: какво е социалното предприемачество и как управлението на бизнеса би могло да бъде по-далновидно от към "зелена" гледна точка.

Първата магистратура по "Отговорно и устойчиво управление", която дава цялостна представа за това, какво е ESG стартира преди година Стопанският факултет на Софийския университет. 

"Магистърската програма дава измеренията на управлението на шестте капитала в трите стълба на устойчиво развитие. Основно става въпрос за икономическите, социалните и екологичните ефекти от дейността на компаниите", обобщи главен асистент д-р Марина Стефанова, директор на магистърска програма "Отговорно и устойчиво управление" в Стопанския факултет.

По думите й на теоретично ниво този модел се внедрява в управлението на предприятията и на организациите като по-широко понятие.

"Изключително актуална е и рамката, в която се осъществява корпоративната отговорност на предприятията", разказва още Марина Стефанова.

Според нея най-ключовото в обучението е, че студентите намират отговор на въпроса: "Как".

 Главен асистент д-р Марина Стефанова

Източник: Личен Фейсбук профил на Марина Стефанова

Главен асистент д-р Марина Стефанова

"А именно познаване на стандартите и системите за управление на функциите и въобще на процеса по корпоративна устойчивост и отговорност. Начинът, по който тя се отчита и измерва. Това са неща, които в холистичен план не са изучавани досега в България", обясни директорът на магистърската програма.

Марина Стефанова разказа, че почти всичките студенти в ESG програмата са хора от бизнеса.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

"Обучението им дава по-голяма увереност след завършването си да работят абсолютно професионално и да подпомагат стратегическото управление на организациите, в които се реализират в последствие".

Повечето студенти в новата специалност са ориентирани към създаването на научни знания в области като глобални цели за устойчиво развитие.

"Вижда се и ясна ориентация към свързване на няколко компонента, т.е. може да е имало знание в областта на транспорта от гледна точка на свързаност, но не и от гледна точка на екологична съобразност. Виждаме много интересна симбиоза", обясни Стефанова. Тя добави, че по-голямата част от студентите работят и с научен ръководител, и с научен консултант, защото някои от темите не са мултидисциплинарни.

С кандидатстване по документи

започва първата част от приема в магистърската програма, следващият компонент е събеседване. Магистратурата приключва с успешна защита на магистърска теза.

Тази година регистрацията за прием на нови студенти в специалността започва в началото на юли, а през втората половина на месеца ще бъдат проведени и интервюта. Нормалният приемен график продължава до средата на септември.

Срокът на обучение е 2 семестъра,

които протичат задочно - под формата на модулно обучение.

"Студентите идват в университета в рамките на около 6 седмици през учебната година. Техните лекции са един път седмично в месеца, присъствено, т.ест. най-често имаме лекции от събота до следващата неделя. А през останалите три седмици студентите могат да работят", обясни Марина Стефанова.

Факултетът има много силна кариерна седмица в началото на учебната година, на която на открити лекции и дискусии идват хора от практиката, от различни направления - юристи, икономисти, а някои от тях са и еколози, маркетолози и експерти във връзките с обществеността.

"Това е една голяма първа среща", посочи Марина Стефанова. Магистърската програма има повече от 10 партньорства, осъществени с различни институции, включително и с Министерството на труда и социалната политика, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Уницеф.

"Благодарение на тази мрежа нашите студенти са канени на всички важни събития в областта на корпоративната социална отговорност."

Извънкласните занятия на студентите им предоставят и възможност да участват в учебни визити на място в различни компании. По време на тези посещения студентите се запознават с възможностите си за реализация, след завършването на магистърската програма.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.