Обхващайки една девета от земната повърхност на три континента, Римската империя е управлявала една четвърт от човечеството чрез сложни мрежи от политическа власт, военно господство и икономически обмен. Тези широки връзки се поддържали от предмодерни транспортни и комуникационни технологии, които разчитали на енергия, генерирана от човешки и животински тела, ветрове и течения.

Конвенционалните карти, които представят този свят така, както изглежда от космоса, не успяват да уловят сериозните ограничения на околната среда, които управляват потоците от хора, стоки и информация. Усилията, а не разстоянието, са основният определящ фактор за свързаността в древността.

Станфордският геопространствен мрежов модел на римския свят ORBIS реконструира времето и финансовите разходи, свързани с широк спектър от различни видове пътувания в древността. Моделът се основава на опростена версия на гигантската мрежа от градове, пътища, реки и морски пътища, които са позволявали движението в Римската империя. Картата като цяло отразява условията около 200 г. от н.е., но също така обхваща няколко места и пътища, създадени през късната античност. Моделът се състои от 632 обекта, повечето от които градски селища, като древните български градове - Сердика и Филипопол (днешни София и Пловдив), но също така включващи важни носове и планински проходи, и обхваща близо 10 милиона квадратни километра (~ 4 милиона квадратни мили) сухоземно и морско пространство.

Снимка 621284

Източник: ORBIS

301 обекта служат за морски пристанища

Основната пътна мрежа обхваща 84 631 километра (52 587 мили) пътища или пустинни пътища, допълнени от 28 272 километра (17 567 мили) плавателни реки и канали.

"За първи път ORBIS ни позволява да изразим комуникационните разходи в Древен Рим като време и разходи. Чрез симулиране на движение по основните маршрути на римската пътна мрежа, главните плавателни реки и стотици морски пътища в Средиземно море, Черно море и крайбрежния Атлантик, този интерактивен модел възстановява продължителността и финансовите разходи за пътуване в древността", поясняват създадателите на картата от Станфордския университет.

Отчитайки сезонните колебания и включвайки широка гама от видове и транспортни средства, ORBIS разкрива истинската форма на древноримския свят.

Пътуването по море

се движи през разходна повърхност, която симулира месечните условия на вятъра и отчита силните течения и височината на вълните. Морската мрежа на модела се състои от 1026 морски маршрута (свързващи 513 двойки обекти в двете посоки), много от тях документирани в исторически източници и допълнени от крайбрежни връзки на къси разстояния между всички пристанища и няколко маршрута със среден обхват, които запълват празнините в древността покритие. Общата им дължина, която варира месечно, е средно 192 810 километра (119 806 мили). Пътуването по море е възможно при две скорости на плаване, които отразяват вероятния обхват на навигационните възможности в римския период. Пътуването по море е ограничено от тежки метеорологични условия (използвайки височината на вълната като прокси). 158 от морските пътища са класифицирани като връзки с открито море и могат да бъдат деактивирани, за да ограничат движението до крайбрежни и други маршрути на къси разстояния, процес, който симулира практиката на каботаж, както и плаване при неблагоприятно време. За всеки маршрут моделът генерира два отделни резултата за време и четири за разходи през даден месец.

7 изобретения на древен Рим, които използваме и днес

7 изобретения на древен Рим, които използваме и днес

От правото до акведуктите и градоустройство, влиянието на Римската империя върху развитието на световното развитие е огромно

Моделът позволява четиринадесет различни режима на пътуване

(волска каруца, носач, пълно натоварено муле, пешеходец, армия на поход, товарно животно с умерен товар, каруца с муле, керван с камили, бърз военен марш без багаж, кон с ездач рутинно пътуване, рутинно и ускорено частно пътуване, бърза карета и конна щафета), които генерират девет отделни резултата по отношение на скоростта и три по отношение на разходите за всеки пътен сегмент. Пътуването подлежи на ограничения за движение през планински терен през зимата и скоростта на движение се коригира за значителен наклон.

Пътуването по реките

е възможно по двадесет и пет реки с два вида лодки. Скоростта на движение се определя от древни и сравнителни данни и информация за силата на речните течения. Симулациите на разходите са чувствителни към добавените разходи, наложени от движението нагоре по реката и, където е подходящо, вземат предвид местните вариации в течението и въздействието на вятъра. Речните маршрути се допълват от малък брой канали. За всеки маршрут има четири отделни резултата за време и четири за разходи.

Мрежата се състои от 2973 базови сегмента,

за които моделът симулира общо повече от 363 000 отделни резултата от разходите. Моделът позволява на потребителите да генерират симулации на време и разходи за връзки между всеки два сайта през различни медии и за конкретни средства и видове транспорт и месеци от годината. Потребителите вече могат да генерират дистанционни картограми на цялата или части от мрежата, които визуализират разходите (във време или цена) като разстояние от или до централна точка.

Еволюция на медиите: от древността до наши дни

Еволюция на медиите: от древността до наши дни

Ако попътуваме във времето и се озовем само преди 20 години ще видим, че огромното мнозинство от хората все още чакат ежедневника или вечерните новини

Това приложение улеснява симулацията на структурните свойства на мрежата, които са от особена стойност за нашето разбиране на историческото значение на разходите при посредничеството на свързаността в рамките на Римската империя. Картограмите могат да бъдат преобразувани в контурни карти на разходите, които разкриват разходите за свързаност между централна точка и различни сегменти на мрежата.

И накрая, диаграмите на потока изчисляват всички най-ефективни маршрути от или до избрания сайт и ги обобщават, за да покажат кои сегменти от пътя са били използвани повече или по-рядко като цяло.