Служители на "Солвей" от над 160 обекта на Групата в целия свят обединяват сили с местните общности за първия Ден за доброволчество на компанията. "Солвей" избра "Опазване на околната среда" за тема на Деня за доброволчество през 2019 г. Това е в подкрепа на срещата на върха за борба с климатичните промени на ООН, която се проведе на 23 септември, и като част от ангажимента за устойчивост на Групата.

"Солвей Соди" и неговият филиал "Провадсол" участваха активно в глобалната инициатива на Група "Солвей", като дадоха своя скромен принос за обществото и природата.

За "Солвей Соди" Денят за доброволчество беше 27 септември 2019 г. В парк "Разсадника" в Девня засадихме 200 дръвчета по протежение на велосипедната алея. С нас бяха 60 ученици от професионалните паралелки в СУ "Васил Левски". В инициативата се включи кметът на Девня, както и други представители на местната администрация.

Изпълнителният директор Спирос Номикос се обърна към присъстващите с думите: "Искам да кажа огромно "Благодаря!" на училището и децата, които днес работиха тук неуморно и от сърце. Дръвчетата, които засадихме, са подарък за всички нас. Така обновеният от кметската администрация парк придоби завършен вид и стана още по-хубав".

Снимка 445486

Източник: Солвей Соди

Денят за доброволчество в "Провадсол" беше на 30 септември 2019 г. На този ден засадихме 100 туи на входа на археологическия обект "Провадия-Солницата", който се намира на територията на "Провадсол" и чиито разкопки традиционно подпомагаме. Колеги от "Провадсол" и "Солвей Соди" работиха заедно с децата от помощното училище в с. Кривня, на които ежемесечно помагаме с храна, както и с представители на местната власт в Провадия. Така подходът към "Провадия-Солницата" стана много по-приветлив.

Археологът в Историческия музей в Провадия Севдалина Жечева, участваща в разкопките на "Провадия-Солницата", организира посещение на обекта за децата от с. Кривня с интересна беседа. Тя им показа последните нови открития в най-стария солодобивен център в Европа, възникнал 5500 г. пр. Хр. благодарение на производството на сол. Разказа им, че тази година е открита трета отбранителна каменна система, датирана към 4350-4250 г. пр. Хр. Отбранителната система е уникална, построена е така, че достъпът към нея е по радиални структури и между тях могат да се придвижват най-много трима души. Това не позволява организирано нападение от по-голяма група. От този период в Европа няма подобно укрепително съоръжение. Открита е и къща, чиято стена е била с рисунки, и още много интересни находки.