Чистата стойност на активите, притежавани от домакинствата и нетърговските организации в САЩ през второто тримесечие на 2018-а е нараснала до рекордно ниво, благодарение подема на фондовите пазари и цените на жилищата.

Този показател се увеличава 11-то тримесечие поред - с $2,191 трилиона (2,1%) в сравнение със предходното тримесечие - до $106,929 трилиона, показват данните на Федералния резерв.

Според преразгледаните данни за първото тримесечие на т.г. показателят се е повишил с $1,303 трлн. (предишна оценка $1,028 трлн.) - до 104,738 трилиона долара.

Общата стойност на финансовите активи, включващи акции и пенсионни вложения, през предходното тримесечие се е увеличила с $1,7 трлн., до $87,802 трилиона. И по-специално, цената на притежаваните от американските домакинства акции, е нараснала с $848,3 милиарда, след понижение на този показател през първото тримесечие. Борсовият индекс S&P 500 в периода април - юни се е покачил с 2,9%.

Стойността на недвижимите имоти през второто тримесечие се е увеличила с $496,1 млрд. благодарение на ръста на цената на жилищата на фона на голямото търсене. Според индекса S&P CoreLogic Case-Shiller, оценяващ стойността на жилищата в 20-те най-големи градове на САЩ, темповете на нарастване на цените на жилищата са над 6% за всеки месец след септември 2017 година.

В периода април - юни американските домакинства са притежавали 59,9% от жилищната недвижимост в страната в сравнение с 59,5% през предходното тримесечие.

В същото време размерът на чистия дълг на домакинствата през второто тримесечие се увеличава с 2,9 на сто на годишна база, след повишаване с 3,2% през първите три месеца на годината. Ръстът на ипотечните кредити през отчетния период , 2,5% - максимален темп от 2016 година. Другите потребителски кредити, вкл. за образование, се повишават с 4 на сто.