Одриското царство е най-забележителното обединение на траките, съществувало по нашите земи. Богатството му е било голямо, както и неговата мощ. Одрисите са ни оставили забележителни съкровища, гробници и артефакти. Много красиви и изящни са и техните монети, които доближават по качество най-красивите гръцки монети от тази епоха. Ако внимателно се вгледаме в монетите на одрисите, ще научим много за тяхната история, култура и бит, пише сайтът Bulgarianhistory.

Снимка 663285

Историята на траките като част от миналото на България

В по-голяма част от своята история траките са разделени на различни племена и родове. Въпреки това в периода V-I век пр.н.е. е съществувала тракийска държава, създадена от племето одриси. Одриското царство оставя на българската археология културно наследство, включващо града Севтополис, златната маска на Терес, бронзовата глава от Севт III, Панагюрското златно съкровище и много други артефакти. Много любопитни са именно монетите на одрисите.

Железопътните линии в Османската империя: "Дунавската концесия" на Уилям Гладстон и братя Бъркли

Железопътните линии в Османската империя: "Дунавската концесия" на Уилям Гладстон и братя Бъркли

Един от първите значими предосвобожденски проекти по българските земи

Одриското царство е най-значителното държавно обединение на траките, което възниква през V в.пр.н.е. То просъществува до 46 година, когато е завладяно от Римската империя. Старогръцкият историк Тукидид твърди, че през V в. пр.н.е. Одриското царство е най-богатата държава на Балканския полуостров. Той разказва също, че през 429 г. пр.н.е. одриският цар Ситалк провежда военна операция с огромна армия - 150 хил. души, в която освен подвластните му тракийци участват и доброволно присъединили се съюзници.

За основател на Одриското царство Тукидид посочва Терес, който разширява границите на държавата на юг към Егейско море и на север към Дунав. На север той поддържа приятелски отношения със скитите.

Разцветът на Одриската държава продължава при Севт I (424 - 410 г.пр.н.е.) - синът на Спарадок. По време на неговото управление годишният доход от данъци и подаръци на Одриската държава възлиза на 1000 таланта. През периода 424 - 421 г. пр.н.е. става забележително увеличаване на данъците от гръцките градове по североизточното Егейско крайбрежие.

Известно е, че той събира войска от наемници гети и започва военна кампания срещу атиняните на югоизток, в района на Тракийския Херсонес (Галиполи). Севт завладява град Кардия. От негово време са известни дидрахми, на които са изобразени конник в галоп, облечен в хитон и хламида. Дидрахмите на Севт са с тегло 8 грама, а драхмите тежат 4 грама. Монетите на Спарадок и Севт са сечени по атическата система.

От Древна Гърция до Студената война: Кратка история на икономическите санкции

От Древна Гърция до Студената война: Кратка история на икономическите санкции

Съвременният човек чува думата "санкции" почти всеки ден. Но кога и как е започнало всичко това?