Министерството на регионалното развитие и благоустройството увеличава капитала на "Автомагистрали" ЕАД, гр. София чрез предоставяне на минимална помощ на стойност 120 415 лв, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Помощта е под формата на апортна вноска, състояща се от два опорни пункта: опорен пункт "Осиковица - км 54+400" на обща стойност 57 908 лв. с площ 6,669 дка и опорен пункт "Ботевград - км 39" на обща стойност 62 507 лв. с площ 14,869 дка.

Имотите се намират в близост до автомагистрала "Хемус" и ще бъдат обособени в производствените бази за обслужване на дейността по поддръжка на магистралата.

Помощта се предоставя на основание разпоредбите на Закона за държавните помощи, Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи и Договора за създаване на европейската общност.

За периода 2005 - 19.07.2007 г. дружеството не е получавало минимална помощ.