Тази сутрин във Вашингтон бяха оповестени резултатите от изследването за съставяне на Международен индекс на правата на собственост (International Property Rights Index). В списъка от 70 страни, България дели 51-во място с Аржентина, Египет и Танзания.

IPRI е замислен като показател, подреждащ страните в зависимост от степента на ефективност при защитата правата на частна собственост - както физическа, така и интелектуална (включително и авторското право). 70те държави, които са включени в класацията, представляват близо 95% от БВП на света.

С резултат 3.8 пункта България попада в дъното на третата от четирите категории държави според защитата на правата на собственост в тях. Като цяло за Източноевропейските държави в изследването се посочва, че са се представили твърде зле, далеч под предварителните очаквания на специалистите.

Най-висок бал (8.3) получава Норвегия, следвана от Холандия, Дания, Швеция, Нова Зеландия, Великобритания, Германия, Австралия, Швейцария и Австрия с почти равни резултати. Япония е на 13та позиция, а САЩ на 14та.

Съседите ни от Гърция имат 5.6 пункта и с 29-то място са по средата на втората четвъртина на изследваните държави. Турция с бал 4.8 (38ма позиция) също се представя далеч по-добре от България. Съмнително успокоение е, че Румъния с бал 3.5 са след нас.

Прави впечатление много ниската класация на Русия - 63то място от 70 възможни. „Русия е поразена от висока степен на пиратство в сферата на авторските права" - твърди се в доклада. Освен това правовото обезпечение на правата на собствеността е слабо.

Китай е доста напред - 45 място. На дъното на списъка са Венесуела, Никарагуа, Етиопия, Боливия и Бангладеш.

За изготвянето на Международния индекс, който се съставя за първа година и е „проект в развитие", са използвани данни от 37 глобални институции, сред тях Световната банка, Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, Transparency International и други.

Индексът се фокусира върху три зони: правна и политическа среда, права върху материалната собственост и интелектуални права на собственост. Авторът на доклада, Property Rights Alliance, е специален проект на организацията Американци за данъчни реформи.

В регионално отношение, страните от Централна и Източна Европа според защита правата на собственост изпреварват само Латинска Америка, на равнището на Африка са и изостават след Азия и Океания, Близкия Изток, Северна Америка и Западна Европа, които водят в регионалната класация.

В изследването е установена силна положителна корелационна зависимост между защитата на правата на собственост и икономическото благосъстояние (измерено чрез БВП) в страните: грубо казано, колкото по-силно се пази частната собственост, толкова и БВП на държавата е по-висок. Интересуващите се от статистика могат да разгледат резултатите от изследването по-подробно тук.