ЕЛАНА Високодоходен Фонд" отчита скок в активите и надминати прогнози за доходност за 2006 г., съобщават оттам.

Към 30 април 2007 г. стойността на активите на ИД  „ЕЛАНА Високодоходен Фонд"  е 13 796 388 лв.  Само за първите месеци на годината фондът е привлякъл близо 4 млн лева  (3  892 093 лв), като постигнатата доходност от началото на годината е 19.04%.  

ЕЛАНА ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ отчита над 30% ръст на активите само за 4 месеца. Последните данни за м. април 2007 г.  общо за ЕЛАНА Взаимни фондове са за нетна стойност на активите общо 59 138 362 лв  и 32% ръст на общо управляваните активи само за 4 месеца.

С близо 109% са нараснали нетните активи през 2006 г. на ЕЛАНА Високодоходен Фонд в сравнение с 2005 г.

Стойността на нетните активи на инвестиционното дружество за 2006 г. са 9 904 295 лв (към 31.12.2006 г.), а в края на 2005 г. за сравнение - 4 743 273 лв.

Фондът е с високорисков профил, като  инвестициите му са предимно в акции на български дружества. Миналата година фондът е следвал стратегия към постигане на постоянен ръст на доходност за своите инвеститори, без да следва резки спекулативни подходи.

Реализираната доходност на фонда за 2006 г. е 30.94% при прогноза 20% - 25%.  

ЕЛАНА Фонд Мениджънт управлява 4 взаимни фонда с активи на стойност близо 59 млн лева към края на април 2007 г. Общата стойност на управляваните от дружеството активи е над 85 млн лева.