Във фоайето на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в сградата на бул. „Мария Луиза" 22, e открита изложба, която е част от информационната кампания на МОСВ за прилагането на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване.

Изложбата е подготвена  от Асоциацията на конвивиумите на Slow Food в България за провеждането на Второто издание на "Тера Мадре Балкани 2012". Министерство на околната среда и водите беше съорганизатор на форума с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС), съобщи прес службата на МОСВ.

Експозицията презентира процеса на прилагане на Протокола от Нагоя и опазването на традиционните знания за генетичните ресурси в България. 20 постера разказват за ролята на гражданското общество и културните общности за проучването и съхраняването на биологичното разнообразие, за устойчивото производство на храни и съвместяването на традиционните знания и начини на производство с европейските норми, както и опазване на природата чрез запазване на местните кулинарни традиции, предавани през поколенията. Пет информационни дипляни представят постигнатото досега по прилагането на протокола, както и специфични генетични ресурси и свързани с тях практики.

Изложбата ще бъде открита до 15 септември 2012 г.

Темата за прилагането на Протокола от Нагоя е включена в дневния ред на предстоящата през октомври 11-а среща на Конференцията на страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие (CBD COP11) в Индия, където България ще участва с делегация, водена от министър Нона Караджова.

Приетият през 2010 г. Протокол от Нагоя е ключов политически документ, който регламентира опазването и използването на генетичните ресурси и особено на традиционното знание, свързано с тяхното ползване, което изчезва с много бързи темпове в наши дни. Повече от 20 години преди Протокола от Нагоя, през 1989 г. в град Бра, Италия, възниква световното движение Slow Food. Slow Food е култура и начин на живот, които са контрапункт на Fast Food (фаст фуд - бързо хранене). Днес организацията има над 100 000 членове в над 150 страни от цял свят.