Приключи двуседмичната мисия на Службата по храните и ветеринарните въпроси /FVO/ по готовността на България за контрола на свободно движение на стоки, храни и суровини от животински произход, съобщи генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба доц. Жеко Байчев.

В продължение на две седмици са били инспектирани граничните инспекционни пунктове /ГИВП/- Капитан Андреево, Калотина, летище София и пристанищата - Варна и Бургас.

Обект на контрола са били освен ресурсното обезпечаване на свободното движение на стоки и готовността на НВМС по процедурите за контрол.

На заключителната среща днес с генералния директор доц. Жеко Байчев, представителите на мисията отчетоха, че България има всички гаранции за надеждност върху контрола по движението на стоки, както между страните-членки, така и от трети страни.

Отчетено бе, че при евентуално движение на суровини и храни от животински произход от трети страни, неотговарящи на изискванията на ЕС, в България няма одобрени складове за тях с цел реекспорт за трети страни.

Това е така, защото няма собственици на складове, които да са изявили желание за такава дейност. Затова НВМС трябва да разработи процедура в случай, че има желаещи за такова движение на стоки и предварително да се подсигури складова база, която да бъде одобрена от българските ветеринарни власти, обясни доц. Байчев.

Комисията оцени положително предоставения от НВМС наръчник за целия граничен контрол и препоръча отделни детайли от него да бъдат обособени като инструкции с цел присъствието им във всеки ГИВП и ползването от контролния орган.

До приключването на мисията голяма част от тези инструкции са били представени на евроекспертите, каза още доц. Байчев.