Инспектори от Главна дирекция „Контрол на пазара" на Комисията за защита на потребителите (КЗП) започват проверки в търговските обекти, в които се предлагат обувки, съобщиха от комисията.

Повод е настъпващият есенно-зимен сезон, когато се появяват актуалните колекции за него и когато търсенето е завишено. Комисията ще следи и дали търговците предоставят документ за продажба с необходимата информация на клиентите при предлагането на дърва за огрев, въглища и брикети.

Особено внимание ще бъде обърнато на обозначаването на вида на предлаганата дървесина или въглища, поставянето на ценоразпис в обекта, така че потребителят да бъде информиран за крайната цена на продукта, включващ стоката и услугата и да не се допускат възможности за заблуда.

Търговските обекти в София ще бъдат проверявани за изпълнение на задължението на продавача, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителя (ЗЗП), да отразява в заявлението за търговска гаранция, че той отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока.

За наличието на опасни стоки, за които има получени нотификации от система RAPEX, ще бъдат проверявани търговски обекти на територията на цялата страна. Сред тях попадат артикули „детски грижи", текстилни и лазерни продукти, мебели, запалки, авточасти и самоделно оборудване.

По инициатива на КЗП ще се извършва надзор на пазара за предлагане на доказано опасни и забранени от органа стоки - пластмасово грозде, ветропоказател, приспособление за закачване на биберон-залъгалка, калъфка за възглавница и градинска факла от бамбук с резервоар за течно гориво.

Текущ контрол за откриване и предотвратяване продажбата на опасни стоки ще се упражнява с приоритет в търговски обекти, предлагащи текстил и обувки.

Проверки ще бъдат извършвани в средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, от които ще се изисква документ за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Ще се следи и за това дадените звезди да отговорят на услугите, които се предоставят в туристическите обекти.

Туроператорите ще бъдат проверявани за регистрация, а туристическите агенти за спазване изискванията за посредничество при продажба на индивидуални и групови туристически пътувания с обща цена.

Лицата, осъществяващи туроператорска и турагентска дейност, ще бъдат следени за спазване на Наредбата за изискванията към персонала на туроператори и туристически агенти. Приоритет на институцията и през това тримесечие ще бъде извършването на инспекции по постъпили жалби и сигнали на потребители.