На 19.07.07. по покана на Португалското Посолство, Председателя на Държавна агенция по туризма  г-жа Анелия Крушкова изнесе презентация на тема „България - модерна дестинация на четири сезона", съобщи пресцентъра на ДАТ. На срещата присъстваха търговски представители на различни посолства у нас.

Г-жа Крушкова запозна присъстващите с динамиката на развитие на българския туризъм, разнообразието на туристически продукти и бъдещи тенденции в туризма, наблегна на методите и постигнатите резултати в работа на ДАТ за разработване и усвояване на средства от европейски програми.

За аудиторията темата „България - модерна дестинация на четири сезона" представляваше голям интерес. Бяха поставени въпроси по проблемите в българския туризъм като липса на квалифицирани кадри в бранша, ниски цени на нощувки и големия брой браншови организации.