От днес влизат в сила новите цени на топлинната енергия, утвърдени на 13 юли от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

След анализ на заявленията от топлофикационните дружества, както и преглед на извършените и прогнозните им разходи, ДКЕВР утвърди промяна в цената на услугата.

Средно намалението на цената за страната е 0,34 процента.

Както money.bg вече съобщи, цената на топлинната енергия за София запазва своите стари стойности в рамките на 60.25 лв./МВтч.

Промяна се наблюдава в цените за останалите дружества.

За Пловдив тя е от 66.91 лв./МВтч на 68.87 лв./МВтч., за Варна от 71.29 лв./МВтч на 72.50 лв./МВтч и  за Бургас от 65.36 на 65.44 лв./МВтч.