Днес генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" Антон Гинев ще подпише Меморандум за сътрудничество с австрийските железници Oesterreichische Bundesbahnen AG, съобщиха от пресцентъра на Минисстерство на транспорта.

С подписването на документа се поставя нов етап в двустранните отношения между двете страни и по този начин ще се открият нови предпоставки за старта на конкретни проекти в областта на управлението и на технологичното обновление.

НК „Железопътна инфраструктура" е в активно сътрудничеството с дружеството за експлоатация на железопътната инфраструктура (OBB Infrastruktur Betrieb AG).

По време на срещата представителите на двете железопътни компании ще обсъдят модернизацията на транспортен коридор Х.

Австрийските железници се явяват основен ръководител на железопътната част от коридора, а Арнолд Шифер е председател на международната работна група за коридор Х.

Австрийската страна проявяват голям интерес към транспортното направление Виена-Белград-София-Истанбул. Участниците в срещата ще търсят и предпоставки за ускоряването на проектите по коридора. Австрийската страна има готовност да подпомага трансгранични проекти за модернизацията на железопътните връзки на България и съседните държави.