На срещата с местни предприемачи и браншови организации от Гърция в България зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски представи изпълнени, текущи и предстоящи проекти между България и Гърция, по които работи МРРБ, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Зам.-министър Михалевски припомни, че с подписаното през 1995 г. Споразумение между двете държави се предвижда откриване на гранични- те пунктове Илинден - Ексохи, Рудозем - Ксанти (Еледже - Ехинос) и Кърджали - Комотини (Маказа - Нимфеа).

Според Спогодба от 2006 г. предстои изграждане и на граничния пункт Ивайловград - Кипринос.

Участниците в срещата очертаха и следващите задачи, които двете правителства ще обсъждат за откриване на други три гранично-пропускателни пункта - Златоград - Термес, Горна Арда - Паранести и Аврен - Митриски.

И двете страни отбелязаха, че се работи интензивно по изграждането на подходните пътища към сега съществуващите 3 пункта и към другите три, за които има спогодба.

В ход е и подготовката на пътната инфраструктура към останалите три по-малки пункта, за които трябва да се подпише спогодба между двете страни.

Изграждането на цялостната инфраструктура има за цел да превърне районите на Беломорието и Родопите в общо жизнено пространство, с общи икономически, социални и културни интереси.