Комисията за защита от дискриминация днес се събира на първо заседание по сигнала на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека срещу "Метро кеш енд кери България" ЕООД, притежател на веригата магазини "Метро".

Сигналът е подаден заради клиентските карти, издавани от магазина на търговци, без които реално не може да се влезе и пазарува във веригата.

Картите се издават на юридически лица и еднолични търговци. На физически лица потребителски карти се издават по усмотрение на дружеството.

Притежатели на такива карти могат да бъдат физически лица, само ако упражняват определени от дружеството "по-престижни" професии - магистрати, адвокати, лекари, банкови служители.

Хипермаркетът не издава потребителски карти на студенти, ученици и пенсионери. Тази практика започва още с влизането на веригата магазини "Метро" у нас.