Около 500 домакинства от Софийска област се включиха в пилотен проект, тестващ предимствата и недостатъците на тримесечното отчитане, съобщиха от ЧЕЗ България.

Участниците декларираха, че са съгласни в следващите два месеца да заплащат равни месечни вноски, след което да заплатят изравнителна фактура въз основа на отчетената през третия месец електрическа енергия.

Проектът цели да провери как реалното въвеждане на тримесечно отчитане би се отразило на клиентите и на компанията, както и да открие евентуални недостатъци при внедряването му.

Пилотният проект стартира от днес - 13 август (понеделник), 2007г., с началото на периода за плащане на последно отчетената сметка за електроенергия.

При заплащнето й клиентите-участници ще получат информация за равните месечни вноски, които се очаква да платят през следващите два месеца - септември и октомври. Ако се окаже, че сборът от месечните вноски е по-висок от общата сума на изравнителната сметка, разликата ще бъде върната на потребителя по двата възможни начина: или приспадната от следващото плащане или върната в брой. Това ще зависи от изрично декларираното желание на клиента.

Със стартирането на проекта и доброволното участие на неговите жители, с.Скравена става първото селище в България, в което на практика ще се приложи отчитане на период, по-дълъг от един месец.

Резултатите от проекта ще бъдат обявени публично в края на месец ноември, поясниха от дружеството.