52% от сделките в страната се плащат със закъснение. Забавянето е средно между 60 и 90 дни. 84% от просрочените плащания са заради неплатежоспособност на длъжника, 15% са оспорваните задължения и под 1% от закъсненията се дължат на фалити.

Това показват данни на компанията за управление на кредитния риск Кофас за поведението на фирмите у нас, представени  от Expert.bg.

Наблюденията на дружеството показват склонност на българските фирми да функционират "на кредит" спрямо контрагентите си.

Според анализът на Кофас най-рискови сектори в България от гледна точка на вероятността от забавяне на плащанията са селското стопанство, строителството и транспорта.