Контролираната от държавата турска банка Те-Дже Зираат банкасъ (T.C. Ziraat Bankasi A.S) планира да отвори пет клона в България. Това е съобщил генералният директор на банката Кен Акин Джеглар, информира вестник "Дневник". В момента се водят разговори с БНБ. Тъй като Турция не е член на ЕС, кредитна институция с регистрация там не би могла да се възползва от правото на единния паспорт и е необходимо разрешение от централната банка у нас за извършване на дейност тук.

Те-Дже Зираат банкасъ вече има един клон в София, който работи от 1998 г. Активите на софийския клон на турската банка към края на юни 2008 г. са в размер на 48.344 млн. лв. по данни на БНБ. Отпуснатите от него кредити за корпоративни клиенти и експозиции на дребно са 13.8 млн. лв.

Друга турска банка, която работи на българския пазар, е Търговска банка Д, която напоследък активно развива както корпоративното си банкиране, така и продуктите и услугите в банкирането на дребно.

Джеглар е подчертал, че целта на банката е да има присъствие във всяка страна, където турски инвеститори развиват бизнес.