Тъй като батериите стават по-евтини и правителствата насърчават използването им, електрическите автомобили ще употребяват много повече от световната електроенергия през следващите години.

Електромобилите изхарчиха ток колкото Гърция за година

Електромобилите изхарчиха ток колкото Гърция за година

През 2017 г. броят им подскочи с 57%, а до 2030 г. може да достигне 220 милиона

Около 9% от общото световно търсене на електроенергия до 2050 г. ще идва от превозни средства. Това е значително повече от настоящите 0.2%.

В някои държави като Германия търсенето ще е дори още по-голямо, достигайки до 24%, според доклад на Bloomberg New Energy Finance.

Електромобилите ще са все по-важен потребител на електроенергия

Електромобилите ще са все по-важен потребител на електроенергия

Впечатляващият ръст се дължи на батериите, чиито цени се очаква да паднат с 2/3 до 2030 г. Влияние върху него имат и на новите политики за начина на използване на комуналните услуги, насърчаващи потребителите да зареждат колите си, когато потреблението е ниско и енергията е евтина, твърдят експертите на Bloomberg.

"Цените падат по-бързо, отколкото очаквахме. По-ниските цени на батериите стимулират повече електрически превозни средства", заяви Салим Морси, анализатор на Bloomberg New Energy Finance.