Броят на електрическите автомобили по пътищата по света се повиши до рекордните 3,1 милиона през 2017 година, но за по-сериозен ръст са нужни повече изследвания, политики и субсидии, казват от Международната агенция за енергетика.

Доклад на организацията показва, че ръстът спрямо 2016 година е 57 процента. Четири от десет електромобила са в Китай.

Инвестициите в зарядна инфраструктура, подкрепата от политиците и научноизследователската дейност понижават цената на батериите и помагат за увеличението на броя на електромобили.

Самата цена на батериите обаче все още е твърде голям компонент от цената на целия автомобила, затова финансовите стимули - като субсидии или намаляване на данъците - все още са важна част от развитието на технологията.

МАЕ очаква, че през 2030 година ще има 125 милиона електромобила, ако сегашните политики се запазят. Ако те станат по-амбициозни, броят на колите на ток може да подскочи почти двойно - до 220 милиона.

Промяната ще увеличи търсенето на някои материали, особено на кобалта и лития. Очаква се търсенето на кобалт да бъде с десет пъти по-голямо от сегашните нива през 2030 г. и да достигне 101 килотона годишно. Ако въпросните амбициозни политики станат факт, търсенето ще достигне 291 килотона годишно. За лития тези числа за 91 килотона годишно и 263 килотона годишно.

Засега повишаващият се брой електромобили имат ограничен ефект върху търсенето на електричество. През 2017 г. те са отговорили за 54 тераватчаса похарчена електроенергия, малко повече от нужния за Гърция ток.