Повечето предизвикателства, които срещат хората пред бизнеса си, са такива, които вече са преодолени от някой друг. За да работим по-умно и това, което постигаме да трае по-дълго, от изданието Inc. ни предлагат списък с 10 от най-често допусканите грешки, които да избягваме при стартирането на бизнес, които са въз основа опита на консултанти, съветващи предприемачите.

1. Твърде бързо разширяване на продуктовата линия

Винаги е изкушаващо да се мисли, че повече вариации на продуктите ще задоволят повече клиенти и ще доведат до нови продажби. Това може драстично да увеличи разходите, когато най-малко може да си го позволите. Експертите съветват да се съсредоточите и продавате повече от това, което правите най-добре, а не да добавяте нови неща.

2. Купуване на много стоки твърде рано, за да се намали разхода

Да се запасите със стоки понякога е добре, но често се случва да създаде нови проблеми. Разходите за единица продукция са важни, но не трябва да забравяте за удара по паричния поток, които те могат да нанесат, за допълнителните разходи за съхранение и вероятността стоката да излезе от употреба. Препоръчително е да стартирате с няколко по-малки поръчки в началото.

Как да поддържате бизнеса си успешен, независимо от обстоятелствата?

Как да поддържате бизнеса си успешен, независимо от обстоятелствата?

7 стратегии, които да прилагате в трудни времена

3. Недостатъчно фокусиране към производителността на екипа

Хаосът в определени моменти е нормален за всеки бизнес, но мнозина чакат твърде дълго, за да внедрят показатели, базиращи се на добрите практики и проблемите често се задълбочават. По този начин може да се окаже, че вие сте виновника за грешките, защото не сте се отнесли достатъчно внимателно към производствения процес и налагате мнението си, без да сте потърсили професионална консултация.

4. Липса на ефективна комуникация

С разрастването на бизнеса и екипа, редовната и ефективна комуникация е от решаващо значение. Новите бизнеси често изгарят прекомерни ресурси, като работят по грешни неща или като не използват правилните методи. Важно е мениджмънта ежедневно да се стреми да подобрява работния процес и да прави необходимите актуализации.

5. Използване на грешни инструменти и липса на обучение

Не може да правите всичко ръчно, когато бизнесът ви се разраства. Уверете се, че екипът ви работи с правилните инструменти и знае как да ги използва в процесите като счетоводство, проследяване на инвентара и планиране.

6. Измерване на отработените часове, а не постигнатите резултати

Не е тайна, че някои хора са по-продуктивни от други, поради умения, обучение или ангажираност. Всички знаем за членове на екипа, които работят дълги часове, но не са постигнали удовлетворяващи бизнес резултати. Добре е да създадете бонус система за служителите, която да измерва постигнатото, защото някой може да е работил дълго, но да не е постигнал резултатите на друг, работил значително по-малко.

7. Неефективни и скъпи маркетингови кампании

Най-рентабилните маркетингови подходи са вече други - от каталози до уеб сайтове, от телевизионни реклами до социални медии. Все още обаче се наблюдават бюджети за разходи въз основа на традиционните канали за реклама, без строги показатели, които да са ефективно измерими.

8. Прекомерни разходи за продуктите, изискващи поддръжка

Продуктите с интензивна поддръжка и висока възвръщаемост могат да потопят дори и най-добрия бизнес. Разходите за обслужване и процента на възвръщаемост трябва редовно да се сравняват с нормите на индустрията и да се прави анализ на първопричините, за да се отстрани проблема.

Бизнес лидерите стават все по-несигурни

Бизнес лидерите стават все по-несигурни

Повишаването на квалификацията и преквалифицирането на служителите е сред най-важните теми за тях

9. Ползване на външни фирми за неща, които могат да се извършват вътрешно

Винаги има нужда от определени услуги, като правни или свързани с производството, които трябва да се възлагат на външни изпълнители. В много ситуации обаче се наблюдава да се дават пари за неща, които могат да се случат в организацията, без външна помощ. Аутсорсингът често се превръща в скъпо решение за лошо планиране.

10. Недостатъчен фокус върху наемането и развитието на хората

Често компаниите не оценят по правилния начин уменията, културата и бъдещия потенциал на кандидатите за работа. Това води до загуба на време и пари. Направете управлението на служителите проактивен процес.

В дигиталната ера, в която живеем трябва постоянно да търсите нови инструменти и данни за оптимизирането на бизнеса и да си задавате въпроса колко време прекарвате работейки по бизнеса, по неговото подобряване и развитие, а не толкова в самия него.