Една от най-бързо растящите компании в България - "Алтерко", обяви, че увеличава с цели 56,1% годишните консолидирани приходи от продажби на устройства, включително свързани услуги за 2022 година. Това показват предварителните оценки на компанията. Според тях консолидираните продажби на устройства за миналата година възлизат на €47,5 милиона.

Приходите от продажби на устройствата за автоматизация на дома с марката Shelly нарастват с 60% до €45,2 милиона. Приходите от продажбите на устройствата за проследяване MyKi се увеличават с по-бавен темп в сравнение с Shelly - с 20,6%, до €2,2 милиона.  С този резултат компанията надвишава прогнозата си за приходите за цялата 2022 г., която беше за 45-46 млн. евро.

"Алтерко" придобива 60 процента от словенския конкурент GOAP в сделка за €2милиона

Българската "Алтерко" придобива 60 процента от словенски конкурент в сделка за €2 милиона

Пазарната капитализация на българския производител е в размер на 370 милиона лева, според БФБ

Окончателния си консолидиран финансов отчет "Алтерко" ще оповести на 1 март. Годишните консолидирани финансови резултати за 2022 година ще бъдат публикувани на 28 април, уточняват от компанията.

Придобиването на словенски конкурент

В началото на годината стана ясно, че производителят и търговец на IoТ устройства "Алтерко" е придобил 60% от словенския си конкурент GOAP в сделка за €2 милиона. Новината беше обявена от компанията чрез Българската фондова борса (БФБ). Този бизнес ход ще помогне за разширяването на технологичното портфолио на българския производител и търговец, който следва стратегията си за международно разширяване, смятат от българското дружество.

"Алтерко" отчита рекордни приходи от над 13 милиона лева от Черния петък

Една от най-бързо растящите компании у нас отчита рекордни приходи от над 13 милиона лева от Черния петък

Фирмата открива и развоен център в Дъблин

Още през юни миналата година компанията изпрати писмо за намерение до GOAP. В средата на декември акционерите на компанията одобриха сключването на пакет от сделки за придобиване на 100% от капитала на словенския конкурент.

Рекордни приходи от Черния петък

В началото на декември 2022 година "Алтерко" отчете 44% ръст на приходите от продажби от кампанията си за Черния петък. На тозди фон от компанията обявиха, че ще открият център за научноизследователска и развойна дейност в Дъблин. Дружеството посочи, че са продадени над половин милион устройства за домашна автоматизация на обща стойност над 13,2 милиона лева по време на Черния петък в сравнение с 9 милиона лева за кампанията през 2021 година и 7 милиона лева лева през 2020-а.

Сумата е рекордна за промоционалния период. Потребители от над 100 държави по света са поръчали устройства Shelly, като най-голям интерес е наблюдаван в Германия и Италия, следвани от Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия и Белгия.

Заради резултата от промоционалната кампания дружеството потвърждава повишената си прогноза за 2022 година. Очакванията са приходите да достигнат €45-46 милиона и печалбата преди лихви и данъци (EBIT) да е в диапазона €10 милиона-€10,5 милиона и по-скоро в горната част на диапазона.

Технологичната компания "Алтерко" ще се търгува директно на франкфуртската борса

Технологичната компания "Алтерко" ще се търгува директно на франкфуртската борса

Това е първата българска компания, чиито акции са допуснати за търговия директно на чужд регулиран пазар