Нова технологична платформа, в отговор на т. нар. "отворено банкиране", разработи картовият и платежен оператор "Борика". Чрез нея бизнес потребителите получават бърз и лесен дистанционен достъп до своя финансов профил.

Мултибанкинг платформата InfoPay е в помощ на организации, които разполагат със сметки в различни банки. Тя предлага редица функционалности, които улесняват клиентите в управлението на фирмените им финанси. Платформата е единна точка, предоставяща услуги като 24-часов контрол на средствата - консолидирана информация за наличности и движения по всички фирмени сметки в различни банки, детайли по платежна сметка и справка за списък на платежни сметки.

Две са основните изисквания към клиентите на InfoPay - да разполагат с онлайн банкиране и да получат съгласие за регистриране на сметки в InfoPay от обслужващите ги банки. Процесът по получаване на съгласие е бърз, лесен и се извършва дистанционно в самата платформа.

"Борика" въвежда незабавни плащания

"Борика" въвежда незабавни плащания

От 2021 г.

Услугата е подходяща за собственици, управители, счетоводители и други лица, за които е важно да получават навременна и обобщена информация за фирмените средства. Достъпът до платформата е базиран на роли и индивидуални права, което позволява специфична информация да се достъпва от различни служители в компанията, в зависимост от преките им задължения.

Това я прави особено подходяща и за счетоводни къщи, които обслужват множество клиенти. Благодарение на нея, те разполагат с информация за сметките на всички свои клиенти на едно място. Проучване на "Борика" сочи, че използването на InfoPay съкращава до 4 пъти времето за изготвяне на финансови справки.

В процес на разработка са още две полезни функционалности в InfoPay - интеграция с ERP модул на счетоводна система и възможност за автоматизирани плащания. Интеграцията с ERP модул ще позволи автоматично извличане на информация от всички банки с регистрирани сметки в InfoPay и зареждането ѝ в счетоводните системи на фирмата клиент на услугата.

Ще станат възможни и автоматизираните плащания на издадени електронни фактури, чрез които фирмите ще могат да извършват реконсилация на плащанията и вземанията/задълженията си от/към контрагенти. Предвижда се интеграция и с услугата електронна фактура на БОРИКА, което ще даде още повече възможности и удобство на потребителите.

"Финтех услугата InfoPay e логично надграждане на дейността на "Борика" като платежна институция", споделя Даниел Алексиев - зам.-директор "Платежни услуги" в дружеството.

Той допълва, че "с въвеждането на директивата PSD2 у нас на Дружеството беше възложена задача да разработи национален технически стандарт за отворено банкиране, който да подпомогне и ускори процеса, а днес, благодарение на InfoPay, тези услуги са достъпни за широк кръг от бизнес потребители".