Държавната комисия за енергийно водно регулиране отново показа политическа зависимост и тенденциозност в работата си по отношение на регулаторния одит, който извърши спрямо „ЕВН Електроразпределение България". Това заяви председателят на съвета на директорите на ЕВН България Йорг Золфелнер, като по думите му това е целта е да се упражни натиск върху чуждестранните инвеститори в България.

Припомняме, че по-рано днес ДКЕВР представи резултатите от направените проверки в трите електроразпределителни дружества на ЧЕЗ, ЕВН и Енерго про.

По думите на Золфелнер работната група, посетила компанията, е работила хаотично, непрофесионално и тенденциозно. В тази връзка от ЕВН казаха, че ще потърсят правата си в компетентия съд - Върховния административен съд. Всичко това, което се случва в момента, е едно Вуду - племенна практика за нанасяне на вреди на някого от разстояние, каза още Золфелнер

Пред медиите Золфелнер и другите представители на ЕВН България коментираха и конкретните заключения в одитния доклад на ДКЕВР.

Едно от тези заключения беше, че дружестватса се успели да си набавят допълнителен приход от това, че технологичните загуби при разпределението на енергия са били по-малки от реалните. Изп. директор на ЕВН Елекетроразпределение Гочо Чемширов заяви, че нивото на технологичните загуби се определя от ДКЕВР и това не е показател, който трябва да се декларира от дружеството. Той допълни, че откакто ЕВН са в България, технологичните загуби по мрежата са намалели два пъти и това е от полза за всички, като направените икономии компанията е харчила за поддържането на мрежата.

По думите на Чемширов тенденция личи и в позицията на ДКЕВР по отношение на местата, където потребителите са се оплаквали от по-ниско или по-високо напрежение. Получени са 12 жалби, което представлява 0.00008% от общо 1.5 млн. клиенти, които има ЕВН. Точно на тези точки ДКЕВР е поискала от ЕВН мониторинг на напрежението и разбира се е открила несъответствия, но не енаправила усилия да измери контролно и други точки, което е щяло да докаже че случаоитее със "нестандартно" напрежение са изолирани.

По отношение на обвиненията във финансови машниации и злоупотреби по ЗОП членът на УС на ЕВН България Калина Трифоновоа, заяви, че компетентните органи по тези въпроси са Националната агенция по приходите и Агенция Държавно-финансова инспекция. До този момент и двете институции след множество проверки не са установили нарушения, допълни Трифонова.