Приходите от нощувки в местата за настаняване през март достигат 44.9 млн. лв., или с 12.9% повече в сравнение с март 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 13.2%, така и от чужди граждани - с 12.5%, показват данните на Националния статистически институт .

Общата заетост на леглата е 24.1%, като се увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение с предходния март. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 33.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24.2%, и с 1 и 2 звезди - 14.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март е 832.9 хиляди, или с 6.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

Броят на пренощувалите лица през март се увеличава с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 400.4 хил. души, като е регистрирано увеличение с 5.2% при българите и с 3.9% при чужденците.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март, са 274.2 хиляди, като те и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 126.2 хил., като 71.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

През март 2018 г. в страната са функционирали 1 942 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.8 хил., а на леглата - 114.9 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях - с 2.8%.