През юли 2016 г. БФБ-София също отчита ръст, както и през юни. И четирите индекса - SOFIX, BGBX 40, BG TR30 и BGREIT, завършиха месеца с повишения.

През седмия месец на годината измерителят на сините чипове SOFIX регистрира ръст от 0.91% до 458.06 пункта, след като нарасна с 2.86% до 453.95 пункта през юни. Това е първото нарастване на SOFIX за два поредни месеца от началото на годината.

През май и април основният индекс на БФБ беше в червената зона - със спад съответно от 0.33% до 441.34 пункта и 0.74% до 442.78 пункта. През март индексът на сините чипове завърши с минимален ръст от 0.04% до 446.06 пункта, докато през февруари се озова в червената зона със спад от 0.50% до 445.86 пункта. Първият месец на 2016 година SOFIX приключи със спад от 2.59% до 448.10 пункта.

Динамика на SOFIX от началото на 2016 година

Снимка 247057

Индексът на най-ликвидните компании BGBX 40 през юли също отбеляза минимален ръст от 0.44% до 89.610 пункта, след като отчете нарастване от 1.61% до 89.22 пункта през юни. През април измерителят отчете спад от 0.27%, а през май се понижи с 1.47% до 87.81 пункта.     

Равнопретегленият BG TR30 завърши юли месец с най-голямо повишение от четирите индекса - с ръст от 1.13% до 381.44 пункта, след нарастване от 2.31% до 377.18 пункта през юни. През април измерителят отчете минимален спад от 0.17 %, а през май се понижи с 0.95% до 368.65 пункта.           

Измерителят на имотните компании BGREIT завърши месец юли с най-малко повишение от 0.01% до 101.82 пункта, докато през юни завърши с ръст от 0.78% до 101.81 пункта. През април беше отчетено минимално повишение от 0.03%, а през май индексът завърши месеца с ръст от 0.99% до 101.02 пункта.

15-те компании от SOFIX

И въпреки че SOFIX завърши месеце с ръст, от 15-те компании, включени в индекса на сините чипове, само книжата на 6 от най-ликвидните дружества завършиха с повишение. При другите 9 акциите поевтиняха. Докато през юни, когато SOFIX бе също в зелената зона, книжата на 9 от 15-те компании приключиха първия летен месец с ръст.

Снимка 247061

Рекордьор за отминалия месец е М+С хидравлик с достигнат ръст на цената на акциите от 5.36%, но със символичен месецен оборот от 13 305 лева, който е сред най-ниският от всички компании, включени в SOFIX.

От изчисленията на Infostock.bg (таблицата по-горе) става ясно, че следващите две дружужества с най-голямо повишение от 15-те компании в SOFIX са книжата на Софарма (+5.36%) и Албена (+4.38%).

По оборот начело са три дружества: Трейс груп холд (1 772 333 лева), Химимпорт (1 555 165 лева) и Софарма (1 046 976 лева). При останалите 12 компанини от SOFIX боротите се движеха от 5 543 до 655 227 лева.

Най-голям спад отчитат акциите на Индустриален холдинг България (-11.11%) и на Индустриален Капитал холдинг (-4.69%).

Топ 10 на най-търгуваните емисии през юли 2016 г.

Компанията с най-голям оборот за месец юли 2016 г. е Биовет АД, с реализиран обем от 6 372 826 лева. На второ място се нарежда Синтетика АД с реализиран обем от 1 935 540 лева. Представители на дружествата със специална инвестиционна цел в класацията са Експат Имоти АДСИЦ, Експат Бета АДСИЦ, Адванс Терафонд АДСИЦ и Софарма имоти АДСИЦ, които заемат съответно 5-та, 7-ма, 9-та и 10-та позиция. С най-малък брой сключени сделки в класацията е Експат имоти АДСИЦ, а с най-голям - Химимпорт АД.

Снимка 247059

Топ 5 на печелившите компании през юли 2016 г.

Най-печеливша компания през месец юли 2016г. е Еврохолд България АД, която постига ръст от 30.94%. На второ място се нарежда Биовет АД, следван от Неохим АД с ръст от 6.77%. Последните две компании в класацията отбелязват едноцифрени ръстове, съответно ТБ Първа Инвестиционна Банка АД с ръст от 6.76% и Проучване и добив на нефт и газ АД с ръст от 5.62%.

Снимка 247060

Топ 5 на губещите компании през март 2016 г.

Топ 5 на губещите компании през месец юли 2016г. се оглавява Булгартабак - холдинг АД със спад от 7.09%. На второ място е Свилоза АД със спад от 6.15%. Останалите три компании в класацията отбелязват също едноцифрени спадове.

Снимка 247058