Тази есен пазарът отчита необичайно поскъпване на пилешкото месо във всички държави от Евросъюза, без Словакия, Естония и Португалия. Докато през есента на 2020 година цените на производител на целите пилетата в Европейския съюз са били под прага от 300 евро за 100 килограма (най-високата цена е била 290 евро, а средно за ЕС - 205 евро за 100 кг),

Причината безспорно е в солидното поскъпване на горивата и фуражите.

Според данните за септември тази година средната цена на целите пилета в сравнение с година по-рано на българския пазар се е покачила с 11,5% (139,02 евро за100 кг през септември 2020 г.), а на европейския - с 5,9%(185,65 евро/100 кг през 2020 г. ), пише sinor.bg.

Предоставената от кланиците за бяло месо средномесечна цена на целите пилета в България през септември 2021 г. е била 154,94 евро/100 кг или 3,03 лева за килограм. Спрямо август тази година се отчита леко поевтиняване - с 2,8%. Но, сравнено с миналия септември, цените са доста по-високи.

Както винаги, цените на българския пазар са доста под тези в ЕС. Най-голяма е разликата с Германия, където целите пилета са двойно по-скъпи, отколкото у нас. Германските потребители плащат по 310,80 евро/100 кг, или с 58% над средната цена за ЕС-27.

Високи са цените във Финландия - 309,66 евро/100 кг, Австрия - 291,71 евро/100 кг, Швеция - 281,12 евро/100 кг, Италия - 251,17 евро/100 кг, Дания - 248,26 евро/100 кг, Словения - 241,18 евро/100 кг. Стойността на целите пилета в тези държави от ЕС с между 57,5% и 22,6% над нивото на средноевропейската и с между 99,8% и 55,6% над българската цена.

Отново, както и предишните години, най-ниски са цените на цели пилета в Полша - 121,81 евро/100 кг, Словакия -130,94 евро/100 кг, Испания - 147,46 евро/100 кг - с между 38% и 25% под средната за ЕС27, показва статистиката на Министерството на земеделието, храните и горите.