Рекламните приходи на bTV Media Group през 2016 са спаднали до 88,5 милиона лева (2015-а: 90,8 милиона лева), според финансовия отчет на компанията.

Общите приходи от услуги на медийната група намаляват до под 124,8 милиона лева (2015: 124,8 милиона лева), като спадът е по-малък най-вече заради останалите приходи, сред които най-голям дял имат таксите за разпространение на телевизионните канали. Приходите от услуги извън реклама нарастват с над 2 милиона лева през 2016 година.

Собственикът на bTV продава бизнеса си в Словения и Хърватска
Обновена

Собственикът на bTV продава бизнеса си в Словения и Хърватска

Сделката е за 230 милиона евро

bTV почти удвоява печалбата си след данъци до близо 6,2 милиона лева (2015: 3,6 милиона лева), като основна причина за това са по-ниските разходи за лихви и програмни права, както и липсата на загуби от продажба на активи. Продажбата на активи през 2015 г. има негативно отражение за компанията в размер на близо 7,8 милиона лева. Най-голям скок в разходите през 2016 година е в "други разходи" или по-конкретно провизиране на просрочени вземания.

Ръстът на провизията е близо двойно, като нараства от 6 милиона лева през 2015 до над 11 милиона в края на 2016 година.

Отчетът на bTV Media Group включва и интернет бизнеса на групата, но не и резултатите на радио бизнеса, които се консолидират на ниво CME.

Нова Броудкастинг официално изпревари по приходи bTV

ТВ пазарът в България има нов лидер

Вторите ще станат първи

Прекият конкурент на bTV - Нова Броудкастинг отчита сериозен ръст на приходите през 2016 година, като в индивидуалния отчет те достигат 151,8 милиона лева или ръст от почти 23 милиона лева спрямо 2015 година.

Разходите на Нова Броудкастинг са относително стабилни спрямо предходната година, като ръст около 2 милиона лева се наблюдава единствено в административните разходи, които обаче се компенсират със спад от близо 3 милиона лева в графата "други разходи". Благодарение на по-високите си приходи, Нова Броудкастинг реализира печалба след данъци над 29 милиона лева, от които над 4 милиона лева са в следствие признаване на активи по отсрочени данъци.

На консолидирано ниво, приходите на Нова Броудкастинг надхвърлят 164 милиона лева, най-вече заради мажоритария си дял в "Нет Инфо" АД (11 милиона лева приходи за 2016). Консолидираната печалба на групата надхвърля 26,4 милиона лева.