Една от най-големите тютюневи компании в света - Philip Morris International се трансформира към "бъдеще без дим", като бездимните ѝ изделия разширяват пазара си, обявиха от "Филип Морис" България на организирано от тях събитие в столицата. Въпреки че все още две трети от приходи на гиганта идват от традиционните му продукти, през 2022 година награваемите вече носят 32,1% от постъпленията. За сравнение, година по-рано делът им е 29,5%.

Бездимни цигари по региони

В Европейския съюз бездимните изделия вече носят 40% от приходите на компанията, в Източна Европа - 35%, а в Източна Азия и Австралия - 58%. На места като Близкия Изток и Африка и Южна Азия процентът е съответно 9 и 1%. Затова и една от целите на PMI е да се фокусира върху пазарите с ниски доходи, където потреблението на цигари все още доминира сериозно.

Демиан Пинтос - главен мениджър на Philip Morris за България

Източник: Philip Morris

Демиан Пинтос - главен мениджър на Philip Morris за България

"Голямата цел на PMI е да замени изцяло цигарите и до 20-30 години напълно да спре производството им", обяви новият главен мениджър на компанията за България Демиан Пинтос 

Philip Morris стартира изкупуването на Swedish Match за $16 милиарда, иска да го свали от борсата

Philip Morris стартира изкупуването на шведския си конкурент за $16 милиарда, иска да го свали от борсата

Каква е промяната в офертата?

"Нашият приоритет номер едно е да откажем пушачите от цигарите. Към края на 2022 година нагреваемите продукти на PMI, като IQOS, вече имат 24,9 милиона възрастни потребители по света. От тях 17,8 милиона са спрели напълно цигарите", заяви Пинтос.

В България броят на потребителите е около 230 000, като точни данни предстои да бъдат публикувани в специален доклад за местния пазар до няколко месеца.

Снимка 507255

Източник: Shutterstock

На този фон глобално пратките с тютюневи изделия са намалели от 877 до 641 милиарда, като целта за 2025 година е те да бъдат 550 милиарда.

"Ние сме първата тютюнева компания, която се е ангажирала да спре да произвежда и предлага цигари след определен период от време. И затова инвестираме все повече като разширяваме нашето портфолио от бездимни алтернативи. От близо 25 милиона потребители в световен мащаб, които използват нашите бездимни алтернативи, 18 милиона са спрели изцяло цигарите", коментира и Диляна Якова - мениджър "Регулации и устойчиво развитие" във Филип Морис България.

По-зелен бизнес

Новите продукти водят след себе си нови предизвикателства. Фасовете отдавна са проблем за околната среда, но с навлизането в бизнес с електронни устройства компанията се изправя срещу ново предизвикателство - е-отпадъците.

Снимка 615741

Източник: Philip Morris

В случая обаче има много по-голяма възможност за контрол и благодарение на програмата си Recycle е успяла да рециклира 86% от продадените по-рано продукти. Нагреваемите тютюневи изделия обаче си остават сериозна заплаха за околната среда.

През 2022 година 43% от разходите на компанията за снабдяване са насочени към производството на бездимните продукти, което трябва да доведе и до по-голямо опазване на околната среда. 

Въздействие на продуктите

Социално:

  • 24.9 милиона: общ брой на пълнолетните потребители на бездимни алтернативи на ФМИ (2021: 21.7 млн.)
  • 32.1%: от нетните приходи на компанията в световен мащаб се формират от продажбата на бездимни алтернативи (2021: 29.5%)
  • 73: брой на пазарите, където се предлагат бездимни алтернативи на компанията (2021: 71)
  • 10.7 млрд. долара: общи инвестиции в бездимни алтернативи от 2008 г. насам (2021: 9.2 млрд. долара)
  • 91% от общия обем на доставките на продукти на компанията в различните канали за търговия са обхванати от програми за превенция на достъпа на непълнолетни до продуктите (2021: 91%)
  • 0.3 млрд. долара: годишни нетни приходи от продукти за подобряване на качеството на живот и в областта на здравеопазването (2021: 0.1 млрд. долара)

Екологично:

  • 86% от върнатите в централизираните пунктове за рециклиране IQOS устройства са рециклирани (среднопретеглен процент за всяко рециклирано устройство) (2021: 86%)
  • 68% от общия обем на доставките са обхванати от инициативи за намаляване на замърсяването с цигарени фасове, осъществявани на различните пазари
  • 8.5% от общия обем на доставките е обхванат от програми за връщане на бездимни тютюневи изделия, изпълнявани на различните пазари.
Philip Morris инвестира $100 милиона в румънската си фабрика

Philip Morris инвестира $100 милиона в румънската си фабрика

В завода в Отопени се произвеждат консумативи за IQOS