Кръгът от хора, които могат да бъдат наети за извършването на охранителни дейности се разширява. Това предвиждат промени в Закона за частната охранителна дейност, публикувани за обществено обсъждане днес (18 октомври).

От мотивите към законопроекта става ясно, че се предлагат се изменения по отношение на реабилитацията, като право да получат лиценз ще имат и осъждани хора, които към настоящия момент нямат това право.

Премахва се изискването трудовото възнаграждение да е "основно", с обосновката, че :"при охраната на заведения и дискотеки често заведенията работят само през определени дни и охранителите имат и други основни правоотношения, това им се явява като допълнително трудово правоотношение. Същото се отнася и за сезонните обекти или временни такива, както и при охраната на мероприятия. Там служителите работят временно и обикновено имат и друг трудов договор".

Марк Зукъбърг взима годишна заплата от $1, но плаща $22,6 милиона за охрана

Марк Зукъбърг взима годишна заплата от $1, но плаща $22,6 милиона за охрана

Той е удвоил средствата за охрана през последната година

Според вносителите трябва да се има в предвид, че заплащането на този вид охрана не е толкова атрактивно и охранителите често го ползват като допълнителна работа. От актуалните предложения в платформите за търсене и предлагане на работа е видно, че минималното заплащане за охранител в казино, например започва от 1500 лв. и за някои обяви минава 2400 лв. (нето). Обява за охранители за работа в търговски вериги в София предлага минимално възнаграждение от 850 до 1250 лв (нето). Онлайн верига за заложи предлага 3200 лв. за "Стационарен охранителен" патрул.

Наличието на свободен трудов ресурс с определеното от закона образование - "средно" е силно ограничен, поради което се променят изискванията към изпълнителите на частна охранителна дейност.

"Образованието ще бъде свалено до "основно" и по този начин ще се разшири кръга на лицата, които желаят да извършват този вид дейност", разбираме още от проектозакона.

Санкциите за управители на частно-охранителни фирми да бъдат завишени минимално, предвижат още предлаганите промени.

Изпадналата в криза Yahoo е увеличила 24 пъти разходите за охрана на шефа си

Изпадналата в криза Yahoo е увеличила 24 пъти разходите за охрана на шефа си

Оправдани ли са тези харчове на фона на тежкото финансово положение на компанията?

Например, охранител, който не осигури достъп на полицията до водени регистри "Видеонаблюдение" в момента се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение. С промените размерът на глобата ще бъде увеличен със 100 лева.

Снимка 638254

Източник: iStock Images