Дъждовното лято и по-слабият туристически поток вече доведоха до 4-5 % спад в продажбите на бира. Ако тези тенденции не се променят през целия пиков за бирата летен сезон, очакванията за пазарните резултати към края на 2019 г. не са оптимистични, посочват от Съюза на пивоварите в България (СПБ), в която членуват бирени компании, които произвеждат 98% от пивото в страната.

Пивоварната на "Каменица" в Пловдив става жилищен комплекс

Пивоварната на Каменица в Пловдив става жилищен комплекс

Инвеститор купи терена на бившата бирена фабрика и има нови планове за него

През 2018 година са продадени 5,5 милиона хектолитра бира, а оборотът на пивоварните предприятия е близо 480 милиона лева. Производството е у нас е 5,1 млн. хектолитра, като за същия период на пазара са позиционирани 35 нови продуктови предложения, произведени в България. Вносната бира е 308 хиляди хектолитра, а износът, който е 187 хиляди хектолитра е с 44% ръст.

За 2018 г. консумацията на бира на глава от населението у нас е 75 литра. Твърдо се запазва и тенденцията за увеличаване дела на продажбите в кенове и намаляване на дела на пластмасовите бутилки. Продажбите на бира на "студения пазар" (хотели, ресторанти, кафенета) вече 10 години продължават да са в стагнация и в сравнение с реализацията през "топлия пазар" (магазинната мрежа) за 2018 г. са в съотношение 20% към 80%.

Финансовите отчети на членовете на СПБ за 2018 г. показват, че внесените от тях към фиска акцизи и ДДС са почти 130 милиона лева. Капиталовите инвестиции на пивоварните компании през миналата година са 46 млн. лева, а за първите 6 месеца на тази година вложенията в дълготрайни материални активи вече надхвърлят 21 милиона лева.

Печалбата на "Загорка" расте до 23,1 милиона лева

Печалбата на "Загорка" расте до 23,1 милиона лева

Компанията е инвестирала 10,4 милиона лева през миналата година