Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA) публикува подробности, засягащи производителите и потребителите отнасящо се до бъдещето на автомобилния сектор след влизането в сила на емисионният стандарт Евро 7.

Въвеждането на Евро 7 относно замърсяващите емисии би довело до преки увеличения на разходите, които са 4 до 10 пъти по-високи от тези, цитирани от Европейската комисия, според ново проучване.

Предложеният регламент Евро 7 ще увеличи производствените разходи за автомобили, ванове, камиони и автобуси. Проучване на Frontier Economics изчислява разходите за превозно средство на около 2000 евро за автомобили и ванове с двигател с вътрешно горене и близо 12 000 евро за дизелови камиони и автобуси. Тези цифри са 4 до 10 пъти по-високи от оценките на Комисията в оценката на въздействието на Евро 7 (180-450 евро за леки автомобили и микробуси и 2800 евро за камиони и автобуси).

Тези оценки включват само преките производствени разходи, предимно за оборудване и инвестиции. Важно е да се отбележи, че тези допълнителни разходи не съответстват на покупните цени; вместо това те повишават още повече цените за крайните потребители. Следователно увеличенията на цените вероятно ще бъдат по-високи от цифрите, цитирани в проучването.

С настоящите правила Euro 6/VI ЕС има най-изчерпателните и строги стандарти за емисии на замърсители (като NOx и прахови частици) в света. Емисиите на отработени газове вече са на едва измеримо ниво благодарение на най-съвременните автомобилни технологии.

"Европейската автомобилна индустрия се ангажира с допълнително намаляване на емисиите в полза на климата, околната среда и здравето. Предложението за Евро 7 обаче просто не е правилният начин за това, тъй като би имало изключително ниско въздействие върху околната среда на изключително висока цена", каза Сигрид де Врис, генерален директор на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA).

"По-големи ползи за околната среда и здравето ще бъдат постигнати чрез прехода към електрификация, като в същото време по-старите превозни средства по пътищата на ЕС ще бъдат заменени с високоефективни модели Euro 6/VI."

Снимка 621290

В допълнение към преките разходи, предложението за Евро 7 ще доведе до непреки разходи, като например по-висок разход на гориво. През целия живот на превозното средство това може да увеличи разходите за гориво с 3,5% - което възлиза на допълнителни €20 000 за камиони за дълги разстояния и €650 за леки автомобили и ванове.

Тези непреки разходи - които са пренебрегнати в оценката на въздействието на Комисията - са в допълнение към преките разходи. Те биха добавили към общите разходи за притежаване на превозно средство, поставяйки допълнителен финансов натиск върху потребителите и бизнеса във време на висока инфлация и нарастващи цени на енергията.