Сърбия прие решение за издаване на референтна 8-годишна държавна облигация в размер на €1 милиард, съобщават местните медии, цитирайки изявление на властите. С продажбата страната ще осигури средства за подпомагане на инфраструктурни проекти в рамките на специализираното световно изложение "EXPO Belgrade 2027", което ще се проведе в Белград през 2027 година.

Осемгодишните бенчмарк облигации ще бъдат предложени на аукциони тази и следващата година, като се започне от 24 октомври 2023 година, когато ще се проведе първият търг.

Снимка 492390

Източник: iStock

В търговете могат да участват както местни, така и чуждестранни юридически и физически лица, чрез упълномощени лица. Минималното количество държавни ценни книжа, които могат да бъдат закупени от едно юридическо или физическо лице на аукцион, е пет броя.

Сърбия изгражда един от най-големите технологични комплекси в Европа за над €400 милиона

Сърбия изгражда един от най-големите технологични комплекси в Европа за над €400 милиона

Кампусът е за биотехнологии и ще бъде посторен в Белград

Максималната стойност на ДЦК, които могат да бъдат закупени от едно юридическо или физическо лице чрез състезателни поръчки във фазата на аукциона, е 50% от общия обем на емисията.

Какво ще донесе домакинството на страната?

Представители на десетки държави ще посетят Белград през 2027 година, когато в столицата на Сърбия ще се провежде изложението Експо 2027, съобщи белградският вестник "Политика".

Тогава Белград ще бъде в самия център на световните събития, когато става дума за областите на образование, култура, технологии и иновации. Организирането на събитието Eкспо 2027 ще означава приток на пари и инвестиции за Сърбия, които ще се възвърнат многократно чрез хотелиерството, туризма и създаването на нови работни места.

Специализираната изложба BELGRADE EXPO 2027 с тема "Play for Humanity - Sport and Music for All" ще се състои в Белград от 15 май до 15 август 2027 г. Специализираното изложение "Експо 2027" ще се проведе до Националния стадион в Сурчин. Там ще бъде изградена цялата необходима инфраструктура за изложението като павилиони за страните участнички и места за настаняване на участниците.

Този комплекс ще допринесе за урбанизацията и за планираното развитие на Белград. Също така се очаква увеличаване на заетостта и разкриване на нови работни места, като се има предвид, че ще бъде изградена цяла нова част на града.

Изложението ще бъде стимул за инфраструктурното и икономическо развитие на сръбската столицата и цялата страна, а в геополитически план дава възможност за нови проекти, като се има предвид, че Сърбия очаква над 100 различни участници. Очакваният брой участници в Белград е от 97 до 120 държави, 7 до 10 международни организации и 5 до 10 корпоративни павилиона.

Сърбия вдига минималната заплата, става по-висока от тази у нас

Сърбия вдига минималната заплата, става по-висока от тази у нас

Какви ще са минималните трудови възнаграждения през 2024 г.?