Най-голямата банка в Швеция и Скандинавския регион - Nordea Bank официално се мести в Еврозоната.

Тя е получила разрешение от шведският орган за финансов надзор да премести административната си централа от шведската столица Стокхолм във финландската - Хелзинки. Финландия е част от европейския банков съюз.

Финландия иска да наеме най-големите таланти във финансите

Най-щастливата страна за живот иска да наеме най-големите таланти във финансите

Тя спешно търси 30 топ специалисти из Европа

Finansinspektionen казва, че оценката му за преместването на Nordea "се съсредоточава основно върху това дали кредиторите, включително вложителите или общественият интерес ще бъдат отрицателно засегнати", и стига до заключението, "че тези рискове няма да се увеличат".

Регулаторът заяви, че "проникването и възможността за влияние дори в бъдеще ще бъдат достатъчни, за да се запази шведската финансова стабилност", предава thelocal.se.

Шведската Nordea Bank уволнява 6 хиляди сътрудници

Една от най-големите скандинавски банки съкращава 6 000 души

Банката мести седалището си във Финландия

Nordea bank, която критикува стария си дом Швеция за създаването на неприятелска регулаторна среда, смята, че ще бъде по-добре в рамките на европейския банков съюз.

 

Банката с около 11 милиона клиенти в скандинавските страни заяви, че "е в интерес на клиентите, акционерите и служителите" да бъдат в банковия съюз и "само ограничен брой" около 30 000 служители на Nordea ще бъдат засегнати.