В едва 9 страни от ЕС са се увеличили разрешителните за строеж през 2022 година, спрямо 2021-а, става ясно от актуалните данни на Евростат. Сред тези държави се намира и България. Отчетеното увеличение у нас е с 12%, което е едно от най-големите в общността.

Къде и какво се строи най-много у нас?

София, Пловдив и Варна са градовете, в които се строят най-голям брой нови сгради в България. По-голямата част от новото строителство включва изграждането на жилищни комплекси, по-малката бизнес сгради с офиси, според данните на НСИ.

Жилищното строителство в Швеция се сви с над 50% на годишна база

Жилищното строителство в страната с най-голям спад в цените на имотите в ЕС се сви с над 50% на годишна база

Според брокери страната се намира в най-тежката криза от 90-те години на миналия век

През третото тримесечие на 2022 година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 159 жилищни сгради с 14 708 жилища в тях и 1 653 429 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 56 936 кв. м РЗП и на 1 213 други сгради със 722 909 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 4.0%, разгънатата им застроена площ - с 2.3%, но жилищата в тях се увеличават с 6.5%.

Издадени са разрешителни за строеж на 30.0% по-малко административни сгради със 142.7% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 4.2%, както и разгънатата им застроена площ - с 3.6%.

Останалите страни, в които Евростат отчита ръст в разрешителните за строеж

Ръст в разрешителните за строеж по отношение на полезната застроена площ има още в Малта (+29%), Испания (+28%), Хърватия (+21%), Словения (+17%) ), Италия (+8%), Унгария (+7%), Португалия (+3%) и Франция (+2%).

Като цяло през изминалата година разрешителните за строеж са намалели с почти 5% в ЕС до 386.7 милиона м². Отчетеното намаление идва след като през 2021 г. беше отчетено увеличение от 15%, отразявайки периода на възстановяване през годината след пика на пандемията от Covid-19.

Разрешенията за строеж също се измерват с броя на жилищата, независимо от техния размер. По отношение на броя на жилищата, разрешителните също са намалели с 4% (- 79 100 жилища) в ЕС след увеличение от 16% през 2021 година.

В кои пловдивски общини ще изникнат най-много жилища и офиси?

В кои пловдивски общини ще изникнат най-много жилища и офиси?

През последните 3 месеца на 2022-а в областта е започнал строежът на общо 203 сгради