Българските работодатели значително ще забавят темпото на наемане на нови служители в периода октомври 2022 г. - март 2023 г. Според третото прогнозно проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) 14% от анкетираните 1100 компании в пет региона на страната планират да намалят работната сила през следващото шестмесечие в сравнение с 6% за същия период миналата година. В допълнение 43% прогнозират увеличение на персонала и също толкова работодатели от дванадесет индустриални сектора ще запазят числеността на служителите си. 

Работодателите от дванадесетте индустрии,

включени в изследването, споделят положителни, но скромни планове за наемане на нови служители. Най-оптимистични прогнози за следващите шест месеца отново имат работодателите от секторите "Информационни технологии" (+30%), "Аутсорсинг" (+13%) и "Производство" (+10%), въпреки че и трите регистрират значително намаление от съответно 19%, 18% и 14%. В секторите "Търговия на едро и дребно" и "Транспорт, складиране и комуникации" коефициентът на заетостта е +10% и +8% — ръст от съответно 5% и 3% в сравнение с последното шестмесечие. Увеличение между един и два процентни пункта се наблюдава и в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" (+5%), "Строителство" (+4%), "Електричесто, газ и вода" (+4%) и "Селско, горско и рибно стопанство" (+4%).

Доходът в селското стопанство скочи с над 35% за година

Доходът в този сектор скочи с над 35% за година

Увеличението е в резултат на ръста на произведената през 2021 г. брутна добавена стойност спрямо предходната година

В София 70% от анкетираните работодатели прогнозират ръст на работната сила — осем процентни пункта по-малко спрямо предишното шестмесечие. В Пловдив коефициентът на заетостта остава без промяна, като 8% от работодателите планират увеличение на персонала. Прогнозата на работодателите от региона на Варна регистрира ръст от четири процентни пункта, достигайки коефициент на заетост от +10%. Търсещите работа ще могат да намерят възможности за реализация и в Бургас и Русе, където прогнозите на работодателите се увеличават с два процентни пункта и достигат съответно +7% и + 5% за периода октомври 2022 г. - март 2023 г.

Снимка 590705